Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

  Może występować w formie ostrej lub przewlekłej. Główną rolę w jego powstawaniu przypisuje się czynnikom mechanicznym, powodującym zamknięcie wąskiego światła wyrostka, a odczyn zapalny uważa się za wtórny, choć on właśnie daje objawy stanowiące obraz kliniczny i wpływający na przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

  Znana na całym świecie jako choroba Crohna (1932), w Polsce nazwa pochodzi od dwóch nazwisk, gdyż Leśniowski opisał ją jeszcze w 1904 r. Shoroba występuje najczęściej w krajach skandynawskich, Anglii, Belgii,- na drugiej półkuli, u nas jest rzadko spotykana. Należy ona do niespecyficznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gronkowcowe zapalenie jelita

  Gronkoweowe zapalenie jelita (enteritis staphylococcica) powstaje najczęściej w następstwie długotrwałego leczenia antybiotykami o szerokim spektrum. Niewrażliwe na nie gronkowce mogą się rozwijać, zaburzając równowagę biologiczną. Choroba może też być następstwem spożycia pokarmów silnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybicze zapalenie jelita

  Grzybicze zapalenie jelita jest innym powikłaniem długotrwałego leczenia antybiotykami, kortykosteroidami lub cytostatykami. Najczęściej chodzi tu o zakażenie Can-dida albicans.Sprzyjającym czynnikiem są też choroby wyniszczające. W przebiegu choroby też pojawia się biegunka, jednak jest ona znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusowe zapalenie jelita

  Wirusowe zapalenie jelita może rozwinąć się w przebiegu wielu wirusowych chorób, np.poliomyelitis, grypy, choroby bornholm-skiej, herpanginy itd., gdyż wirusy wywołujące te choroby (wirus Cozsackie) wydzielane są do jelita. Dominują wtedy objawy choroby podstawowej. Najczęściej natomiast mówi się o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lamblioza

  Lamblioza jest pojęciem ogólniejszym i oznacza zakażenie pierwotniakiem Lam-blia intestinalis. Zakażenie to jest bardzo częste, czego nie należy od razu uważać za chorobę. W praktyce wykazanie torbieli lamblii w stolcu nie stanowi więc podstawy do rozpoznania choroby i n prowadzenia specyficzne się^ je...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie jelita cienkiego

  Zapalenie jelita cienkiego może mieć bar-g dzo różnorodne przyczyny a mianowicie bakteryjne, wirusowe, grzybicze i, pasożytnicze. Spotyka się też termin „nieswoiste zapalenie jelit”, pod którym rozumie się zapalenie o nie ustalonej etiologii, często trudne- do diagnostycznego zakwalifikowania. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica jelita cienkiego

  Gruźlica jelita cienkiego (tuberculosis in-testini tenui) może powstać zarówno przez łykanie zakaźnej plwociny przez pacjentów z otwartą gmźlicą płuc, jak i przez picie mleka od -zakażonych krów. Jelito cienkie, zwłaszcza kręte jest wtedy miejscem wniknięcia prątków, które z kolei tworzą liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka (dysenteria)

  Czerwonka (dysenteria) bakteryjna wywojg łana jest różnymi szczepami Shigella (szige-lózy). Głównym objawem jest biegunka z parciem i bolesnymi wypróżnieniami i ślu-zowo-krwawyml* stolcami. Zmian# chorobo1-we umiejscawiają się w jelicie grubym, a obraz ich zależny jest od endotoksyny, która jest silnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzodziejqce nieziarnicze zapalenie jelita

  Choroba jest rzadka, a jej etiologia nie znana. Niekiedy robi wrażenie jakby komplikacji choroby trzewnej, do której upodobnia ją zanik kosmków jelitowych, wyniszczenie, biegunki tłuszczowe. Występują często anemie, bóle o charakterze kolki i gorączka. Rozpoznanie bywa zwykle śródopera-cyjne lub sekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt

Do góry