Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba trzewna

  Choroba trzewna zwana również sprue trzewne, albo rodzime, albo nietropikalne, albo enteropatia poglutenowa jest chorobą charakteryzującą się upośledzonym wchłanianiem. Zaburzenie to pogarsza się natychmiast po spożyciu produktów zbożowych zawierających gluten i szybko się poprawia po ich odstawieniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDROŻNOŚĆ JELITA

  Powstać może w różnych okolicznościach; nie jest odrębną chorobą. Szczególny obraz choroby, dramatyczność sytuacji i potrzeba szybkiego działania uzasadniają osobne omówienie. Wyróżnia się dwie główne postacie: mechaniczną i porażenną. Niedrożność obtu-racyjna spowodowana być może łagodnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY złośliwe jelita cienkiego

  W jelicie cienkim szczególnie rzadko umiejscawiają się nowotwory, które w dużo mniejszym żołądku, a także w jelicie grubym zdarzają się często. Można tu jednak znaleźć gruczolakoraka (adenocarcinoma), mięsaka (sarcoma) lub chłoniaka (lymphoma). Powodują przede wszystkim objawy częściowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTEROPATHIA EXSUDATIVA

  Jest to inne zaburzenie czynności jelita, które — podobnie jak zaburzenia wchłaniania — może występować w różnych chorobach. Wspominaliśmy już o tym zjawisku przy chorobie Menetriera; stąd spotyka się też termin gastroenteropathia exsudativa. Zasadniczą cechą jest utrata dużych ilości płynu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWIENNA CHOROBA JELITA

  System naczyniowy jelita jest bardzo rozgałęziony i odznacza się licznymi anastomo-zami. Stanowi to dobre zabezpieczenie przed konsekwencjami zamknięcia pojedynczego naczynia. Niemniej mogą się zdarzać sytuacje, w których: mimo korzystnych warunków dochodzi do wytworzenia się klinicznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amyloidoza

  Dotyczy jelita cienkiego W 70% przypadków i dlatego wymaga tutaj omówienia, gdyż niszczy delikatną strukturę jelita, wywołuje zaburzenia motoryki, owrzodzenia błony śluj. zowej, krwawienia, utratę białka, zespół złego wchłaniania, co nadaje kliniczny aspekt choroby jelita cienkiego. Złogi amyloidu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELITO GRUBE

  Wśród zaburzeń rozwojowych jelita grubego należy w pierwszym rzędzie wymienićmegacolon. Zaburzenie to może być tak wrodzonej jak i nabyte. W postaci wrodzonej mamy do czynienia ż a| ścianie końcowego odci Używa się też wtedy nas sprunga. Przyczyn formj my się w zaburzeniach ] dzo istotnych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WHIPPLA

  Jest to rzadka choroba dotycząca głównie jelita cienkiego, ale może obejmować też Inne narządy. Podstawową jej cechą jest występowanie w wielkich ilościach w tkance dużych makrofagów zawierających glikopro-teiny oraz pałeczkowatych bakterii. Gruczoły krezkowe są powiększone. Fakt, że choroba —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito drażliwe

  Jelito drażliwe (colon irritabile) jest chorobą o charakterze czynnościowym, cechuje ĄS nadpobudliwością jelita. Czasami przy-fe®S^’postać colopathia spastica lub colica (CQli.t{$t)?mueosa. Choroba jest bardzo częsta w krajach wysoko rozwiniętych, co uważane jest za odbiiSjB mnogości różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFANGIEKTAZJA JELITOWA

  Jest rzadką chorobą o nie znanej etiologii, polegającą na znacznym poszerzeniu naczyń limfatycznych w tkance podśluzowej jelita cienkiego, czemu towarzyszy niedorozwój naczyń limfatycznych kończyn prowadzący do niesymetrycznych obrzęków. Choroba ujawnia się w młodym wieku osłabieniem, obrzękami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry