Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba, największy narząd miąższowy, spełnia ważną, podstawową rolę w ustroju. Czynności, które spełnia, są liczne i niezmiernie istotne dla zachowania zdrowia.

  80% jej masy stanowią komórki miąższowe, 16% komórki siateczkowo-śródbłonkowe, a pozostałe 4% tkanka łączna, naczynia krwionośne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /13 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrotna marskość wątroby

  Wrotna marskość wątroby jest stosunkowo często spotykaną postacią marskości; występuje głównie u mężczyzn. 

  Wydaje się, iż obecnie używane określenie jest najwłaściwsze, a uprzednie nazwy nie były odpowiednie. Trudno określić jako marskość alkoholową przypadki, w których przyczyną nie był...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY CZYNNOŚCIOWE wątroby I BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

  Istnieje kilkaset prób czynnościowych. Ta mnogość prób nie tylko przemawia za złożonością funkcji wątroby i za jej nadrzędną rolą w metabolizmie całego ustroju, ale także jest dowodem niedoskonałości wykonywanych badań. Czułość i swoistość poszczególnych prób, pomimo istotnego postępu, jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /8 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa

  W zasadzie powinniśmy mówić o „żółciowych marskościach wątroby”, gdyż istnieje kilka wyraźnie tóżniących się postaci.

  Przyczyną marskości żółciowych są zmiany w drogach żółciowych. W marskości pierwotnej w grę wchodzi stopniowe niszczenie i niedrożność kanalików żółciowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Trzustka jest stosunkowo niewielkim narządem ważącym ok. 100 g. Na tkankę wewnętrznego wydzielania przypada z tego ok. 2 g, zawierających przeciętnie 1 min wysp.

  Wyspy trzustkowe (Langerhansa) składają się z 4 różnych typów komórek wydzielania wewnętrznego (A, B, A i X). Komórki A wydzielają glukagon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /9 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa pierwotna

  Marskość tego typu występuje głównie u kobiet. Jest to stan przewlekłej*’cholestazy wewnątrzwątrobowej, z powstawaniem skrzepów żółciowych wewnątrzzrazikowych. Stosunkowo często ujawnia się w okresie ęflzyr^dlatego też pewną rolę w jej powołaniu przypisuje się czynnikom hormonal-|...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE CZYNNOŚCI WEWNĄTRZWYDZIELN ICZEJ TRZUSTKI

  Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki, pomimo stosunkowo dużego postępu, nadal jest niedoskonała. W zasadzie jej podstawą jest określanie aktywności enzymów trzustkowych we krwi. Badanie zawartości enzymów w soku dwunastniczym ma mniejsze znaczenie, gdyż w warunkach fizjolo-ijg gicznych podlega ono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa wtórna

  Zdarza się stosunkowo rzadko. Występuje najczęściej w wyniku zatkania wspólnego przewodu żółciowego przez kamień,- guzy trzustki czy brodawki dwunastniczej. Usposabiają do niej: także wady rozwojowe dróg żółciowych. W wyniku niedrożnoś«j wewnętrznych dróg żółciowych dochodzi do nadciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY

  Jest to stosunkowo niedawno wyodrębniona jednostka chorobowa; niezupełnie wyjaśniony jest jej związek z marskością wątroby.

  W większości przypadków przewlekłe zapalenie wątroby jest następstwem bezobja-wowego zakażenia wirusem typu B. Nie w pełni wyjaśniona jest rola wirusów „nie A/ /nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre ograniczone zapalenie otrzewnej

  Ostre ograniczone zapalenie otrzewnej (pe-ritonitis acuta circumscripta) jest procesem towarzyszącym zapaleniom poszczególnych narządów. Procesa zapalny przechodzi z narządu na otaczającą go otrzewną per conti-nuitatem. To powiązanie przestrzenne i przyczynowe z narządem powoduje, że w prakty-ce^Brzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry