Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  WOLE GUZKOWE

  Istnienie jednego lub kilku guzków w tarczycy nazywamy wolem guzkowym.

  Etiologia. Przypuszcza się, że przyczyną występowania wola guzkowego jest niejednolita wrażliwość komórek tarczycy na działanie hormonu tyreotropowego; istnieje ponadto rodzinna skłonność do występowania tego wola.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole drewniaste

  Wole Riedla (przewlekłe zapalenie tarczycy włókniste) jest bardzo rzadką chorobą tarczycy, która cechuje się powolnym przebiegiem, stwardnieniem całej tarczycy lub jednego z jej płatów. Wole Riedla ma niezwykle twardą spoistość, przyrównywaną do twardości deski, żelaza lub kamienia, i jest zrośnięte...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole zamostkowe

  Wole zamostkowe i wole śródpiersiowe stanowią bardzo rzadkie przypadki, kiedy wole obojętne, rzadko nadczynne, jest umiejscowione za rękojeścią mostka lub w śród-piersiu przednim, a tylko wyjątkowo w śród-piersiu tylnym.

  Objawy kliniczne. Wole zamostkowe i śródpiersiowe wykrywa się często przypadkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przytarczyce

  Przytarczyce są to małe gruczoły, położone w liczbie 4—8 na tylno-bocznej powierzchni tarczycy. W warunkach fizjologicznych hormon przytarczyc utrzymuje na stałym poziomie stężenia wapnia w osoczu, szczególnie wapnia z jonizowanego, najbardziej czynnego biologicznie. Hormon przytarczyc zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak tarczycy

  Rak tarczycy występuje bardzo rzadko w populacji ogólnej; u chorych z pojedynczymi guzkami tarczycy zimnymi (nie pochłaniającymi jodu) zdarza się nieco częściej.

  Objawy kliniczne. Do zasadniczych objawów należą: bóle i obecność twardego, szybko rosnącego guzka w tarczycy, o nierównej powierzchni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność przytarczyc pierwotna

  Nadczynnością przytarczyc nazywamy chorobę zależną od nadmiernego wydzielania hormonu przytarczyc z następowym podwyższeniem stężenia wapnia w osoczu, zmianami w układzie moczowym, kostnym i pokarmowym.

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną choroby jest łagodny gruczolak, zwykle małych rozmiarów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE TARCZYCY

  Ze względu na różny przebieg kliniczny zapalenie tarczycy dzielimy na ostre, podostre i przewlekle. We wszystkich postaciach tarczyca jest powiększona, twarda i'.często bolesna; objawy ogólne — w zależ-! noići od typu zapalenia— są rnhiej lubbar--| dziej nasilone. Zapalenia tarczycy występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostra nadczynność przytarczyc

  Ostrą nadczynnością przytarczyc, ostrym zespołem hiperkalcemicznym lub przełomem w nadczynności przytarczyc nazywa się nagłe pogorszenie stanu zdrowia chorych z nadczynnością przytarczyc, z gwałtownym nasileniem objawów ze strony nerek, przewodu pokarmowego oraz wystąpieniem zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie tarczycy

  Ostre zapalenie tarczycy występuje bardzo rzadko w przebiegu posocznicy, *chorób zsF| każnych lub w wyniku miejscowego zakażenia. r

  Objawy kliniczne. Zasadniczymi objawami choroby są: gorączka/ powiększenie i żywa bólesność tarczycy, bóle przy połykaniu,' chrypką przyspieszone opadanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podostre zapalenie tarczycy Choroba de Quervain

  Objawy kliniczne. Występują bóle szyi, promieniujące do uszu, bóle przy połykaniu pokarmów,? gorączka, obrzmienie ! Sś^stward-ńienie tarczycy, przyspieszony OB !:§ leuko-cytoza. W początkowym okresie choroby poziom tyroksyny i PBI jest podwyższony, natomiast jednochwytność tarczycy jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt

Do góry