Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba Addisona

  Choroba Addisona jest przewlekłą chorobą wynikłą z niedoboru hormonów kory nadnerczy.

  Etiologia i patogeneza. Najczęstszą przyczyną choroby jest obustronne zniszczenie nadnerczy przez proces gruźliczy. Rzadziej występuje zanik nadnerczy w wyniku procesów autoimmunizacyjnych lub zniszczenia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /8 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz chromochłonny

  Guz chromochłonny jest nowotworem złożonym zi komórek chromoehłonnych, wydzielającym adrenalinę i noradrenalinę. Wywodzi się on zwykle z rdzenia nadnerczy, rza-dżiej ze zwojów współczulnych jamy brzusznej, klatki piersiowej, pęcherza moczowego; wyjątkowo występuje w jądrze lub jajniku. Guzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /6 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CONNA

  Pierwotnym aldosteronizmem nazywamy chorobę wywołaną gruczolakiem nadnerczy lub przerostem kory nadnerczy, skojarzoną z nadmiernym wydzielaniem aldoste-ronu.

  Patogeneza i etiologia. Gruczolaki wydzielające duże ilości aldosteronu (aldosterono-ma) zwykle są pojedyncze, bardzo rzadko mnogie; również rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Cushinga (zespół Cushinga)

  Choroba Cushinga (zespół Cushinga) jest wywołana przez nadmierne wydzielanie gli-kokortykoidów przez przerosłą korę nadnerczy lub nowotwór nadnerczy.

  Etiologia i patogeneza. Choroba występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, rzadziej u dzieci. Przyczyną może być zwiększone wydzielanie ACTH przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /7 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jatrogenny zespół Cushinga

  Przewlekłe podawanie dużych dawek steroidów nadnerczowych (hydrokortyzOińi| kortyzonu) łub icfti pochodnych, jak predni-zon i deksametazon, w celu leczenia różnych chorób prowadzi do wystąpienia' objawów zespołu Cushinga. Pojawia się zaokrąglenie i zaczerwienienie twarzy, zmiany atroficzne i suchość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspiak

  Wyspiak jest guzem trzustki, wydzielającym duże ilości insuliny i wywołującym hi-poglikemię.

  Etiologia i patogeneza. Wyspiak wywodzi się z komórek B wysp trzustkowych i może wystąpić w każdym wieku. Zwykle jest to pojedynczy łagodny gruczolak; mnogie wy-spiaki spotyka się w 10% przypadków, złośliwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy trzustki

  Guzy trzustki zbudowane z komórek A występują niezwykle rzadko; wydzielają one glukagon i wywołują objawy cukrzycy, chudnięcie, niedokrwistość, zapalenie skóry. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu gu-i za trzustki i radioimmunologicznym wykaza-| niu nadmiaru glukagonu w osoczu. Po usunięciu guza objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzekoma niedoczynność przytarczyc

  Jest to wrodzony zespół chorobowy, w którym współistnieje niedoczynność przytarczyc, niski wzrost, okrągła twarz, niedorozwój umysłowy * wady układu kostnego, obustronne skrócenie czwartej i niekiedy piątej kości śródręcza oraz kości śródstopia. Występującą tężyczkę leczy się witaminą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtórna nadczynność przytarczyc

  Przerost i wtórna nadczynność przytarczyc występuje zwykle u chorych z przewlekłymi chorobami nerek, szczególnie w odmiednicz-kowym zapaleniu nerek i kłębkowym zapaleniu nerek w okresie niewydolności.

  Objawy kliniczne. Są one takie same, jak w nadczynności przytarczyc pierwotnej i zapaleniach nerek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przytarczyc

  Niedoczynność przytarczyc jest chorobą, którą cechuje niedobór hormonu przytarczyc, hipokalcemia i objawy tężczyki.

  Objawy kliniczne. Zasadniczym objawem niedoczynności przytarczyc są napady tę-życzkowe, występujące w okresie zmniejszenia stężenia wapnia w osoczu. Tężyczka przejawia się mrowieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 284

  praca w formacie txt

Do góry