Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO-WYTWÓRCZE KRĘGOSŁUPA

  Zmiany mogą dotyczyć bądź krążków mię-dzykręgowych i przylegających do nich krawędzi trzonów (dyskopatia, spondyloza), bądź drobnych stawów międzykręgowych. Dyskopatie mogą dawać bądź objawy miejscowe, bądź — w razie ucisku sąsiadujących z krążkami międzykręgowymi korzeni nerwowych —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /11 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPNE POSOCZNICZE ZAPALENIE STAWÓW

  Zakażenie krwiopochodne stawu zdarza się w zapaleniu płuc, gorączce połogowej, zapaleniu kości(osteomyelitis), zakażeniu meningoko-kowym, bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, anginie, płonicy, ropniu okołomigdałkowym, zapaleniu ucha, wyrostka sutkowatego, czy-raczności, zapaleniu miedniczek nerkowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKAPTONURIA

  Jest to dziedziczne zaburzenie enzymatyczne, polegające na tym, że przemiana tyrozyny i fenyloalaniny zatrzymuje się na poziomie kwasu homogentyzynowego, który gromadzi się w ustroju, odkłada się w tkankach, zwłaszcza w chrząstkach i wydala się W moczu, gdzie pod wpływem tlenu atmosferycznego (lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWU BIODROWEGO KOKSARTROZA

  Prawie w połowie przypadków stwierdza się jako podłoże nieprawidłową budowę jtg zbyt płytką i zbyt pionowo ustawioną panewkę, co stwarza tendencję do napierania głowy kości udowej na górno-zewnętrzną krawędź panewki i do luksacji lub subluk-sacji; szyjka kości udowej skręca się wówczas ku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE STAWÓW

  W dobie antybiotyków i sulfonamidów rzeżączkowe zapalenie stawów zdarza się znacznie rzadziej niż dawniej, w 0,1—0,3% zakażenia rzeżączkowego. Jednakże nie rozpoznane i nie leczone, pozostaje nadal groź-’ nym/^chorzeniem prowadzącym szybko do zniszczenia i usztywnienia stawu.

  Objawy. W 80% przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONARTROZA

  Choroba dotyczy częściej kobiet po okresie przekwitania, otyłych. U młodych osób rozwija się po urazie, zapalnym uszkodzeniu stawu lub przy wrodzonej nieprawidłowości jego budowy. Chodzi tu najczęściej o szpotawość lub koślawość kolan, o czym najlepiej przekonać się oglądając chorego z obnażonymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRACAJĄCE ZAPALENIE CHRZĄSTEK

  Jest to rzadko występująca ciężka choroba układowa, mogąca zagrażać życiu wskutek zmian martwiczych chrząstek krtani

  i tchawicy. Zmiany dotyczą najczęściej chrząstek małżowin usznych, nosa, krtani, tchawicy, połączeń chrzęstno-kostnych (podobnie jak w zespole Tietzego), chrząstek stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘSNIOWE ZAPALENIE WIELOMIĘŚNIOWE

  Jest to układowe, autoimmunologiczne zapalenie skóry i mięśni lub samych mięśni występujące o połowę rzadziej niż toczeń układowy, spotykany w każdym wieku, ale dwukrotnie częściej u kobiet. Obok wymienionych postaci wyróżniamy także taką, która towarzyszy chorobie nowotworowej albo zespołowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDZINA UKŁADOWA

  W chorobie tej, o nie znanej wciąż etiologii, chodzi o układowy postępujący proces cechujący się na początku zmianami naczyniowymi z zapalnym obrzękiem tkanek pod-ścieliskowych z rozrostem kolagenu, a następnie ich zanikiem i zwłóknieniem. Zmiany występują w skórze, maziówkach, przełyku, jelicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (T.R.U.)

  Ta ogólnoustrojowa choroba rozpoczyna się przeważnie w wieku 20—40 lat, 6—8 razy częściej u kobiet, zwłaszcza młodych, Bis jeszcze znacznie częściej u Murzynek.

  Za etiopatogenezą immunologiczną przemawiają hipergammaglobulinemia, obecność we krwi przeciwciał przeciwjądrowych, przeciw poszczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 869

  praca w formacie txt

Do góry