Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kostniako-chrzęstniak

  Kostniako-chrzęstniak (osteochondroma) jest najczęstszym z nowotworów łagodnych kości. Występuje przeważnie w wieku 10— —25 lat, ale i później, częściej u mężczyzn. Najczęstsze umiejscowienie: dolna nasada u-da i górna piszczeli.

  Radiologicznie stwierdza się narośl kostną o szerokiej podstawie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ALBERSA-SCHONBERGA

  Jest to rzadko występujące schorzenie dziedziczne, cechujące się mniej lub bardziej rozległym zagęszczeniem struktury kostnej, co manifestuje się w obrazie radiologicznym znacznym nasyceniem cienia kości. Przyczyny schorzenia dopatrujemy się w zakłóceniu równowagi między stałym procesem nowotworzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHONDROPLAZJA

  Jest to dziedziczne zaburzenie rozwojowe, prowadzące do karłowatości w wyniku przedwczesnego nieprawidłowego skostnienia chrząstek , nasadowych. Dotknięta achondro-plazją osoba odznacza się niskim wzrostęmj dużą głową z wypukłymi guzami czołowymi, skróconym tułowiem, kifozą grzbietową i bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ EHLERSA-DANLOSA

  Jest to dziedziczne schorzenie cechujące się niezwykłą rozciągliwością skóry wiot-kością stawów. Wskutek wiotkości dochodzi czasem do uszkodzenia i wysięków w stawach kolanowych, a chód może przypominać objawy wiądu kiłowego rdzenia. Dochodzić teś ;może do przemieszczeń i nawykowych zwichnięć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADMIERNA ŁAMLIWOŚĆ KOŚCI

  Rzadko występujące dziedziczne schorzenie kości, w którym z powodu upośledzonej funkcji osteoblastów warstwa korowa jest niezwykle cienka,; co usposabia do złamań. Jest to niejako uwarunkowana genetycznie osteoporoza.

  Odróżnia się dwie odmiany: późną (osteogenesis imperfecta tarda...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RECKLINGHAUSENA

  Jest to zespół zależny od gruczolaka przy-tarczyc, wytwarzającego w nadmiarze hormony. W wyniku tego dochodzi do rozlanej demineralizacji kości, a więc do osteoporozy, zaś w części przypadków — do tor-bielkowatego rozwarstwienia istoty korowej kości długich i płaskich i do złamań patologicznych. Chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PAGETA

  Jest to niezbyt rzadko występujące, choć nie często rozpoznawane, schorzenie kości, pojawiające się u osób po 40 roku życia, częściej u mężczyzn. Przyczyna jest nie znana. Istota choroby polega na spontanicznym niszczeniu w pewnych okolicach szkieletu normalnej struktury kostnej i zastępowaniu jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA MORTONA

  Jest to bardzo często spotykany zespół o-strego, napadowego bólu odczuwanego przy chodzeniu lub dłuższym staniu na podeszwie w przestrzeni między główkami III i IV, rzadziej — II i III kości śródstopia. Ból i parestezje odczuwane też mogą być czasem w opuszkach odpowiadających palców stopy. Ból można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PIERRE-MARIE-BAMBERGERA

  Są to zmiany kostno-stawowe, towarzyszące najczęściej rakowi oskrzela, rozszerzeniom oskrzeli, ropniowi płuc, ropniakowi o płucnej, wrodzonym wadom serca z sinicą, bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia, rzadziej niektórym innym chorobom płuc, opłucnej, śródpiersia, a nawet wątroby,* jelit, nerek, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓL KOŚCI OGONOWEJ

  Jest to dokuczliwe cierpienie, nasuwające nieraz trudności diagnostyczne i lecznicze. Przyczyną może być uraz wskutek upadku lub uraz porodowy powodujący złamanie kości lub zwichnięcie stawu krzyżowo-ogo-nowego. W innych przypadkach chodzi o ból przeniesiony, wywołany chorobami odbytnicy lub narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt

Do góry