Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA CHARCOT-MARIE-TOOTH

  Jest to degeneracyjne rodzinno-dziedziczne schorzenie, atakujące neuron obwodowy, przede wszystkim na poziomie pni nerwowych i zaliczane do tzw. genetycznych neu-ropatii. Rozróżniamy ćo najmniej 2 typy tej polineuropatii — w pierwszym dotknięte są głównie aksony, przewodzenie w nerwach obwodowych jest tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORAŻENIE OKRESOWE RODZINNE

  Rzadko spotykane schorzenie rodzinne, cechujące się napadami osłabienia lub bezwładu mięśniowego. Występuje w 3 postaciach ■ptjhipokaliemicznej, hiper- i normokaliemi-cznej. Omawiamy tu najczęstszą spośród nich — hipokaliemiczną.

  Patogeneza. Wystąpienie osłabienia mięś| niowego jest zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA

  Choroba charakteryzuje się osłabieniem mięśni, rozwijającym się po wysiłku i u4 stępującym po wypoczynku.

  W patogenezie objawu męczliwości istotną rolę odgrywa blok w przekazywaniu impulsów na poziomie płytki nerwowo-mięśnio-we^|j związanjKprawdopodobnie z blokowaniem receptorów acetylocholinowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka

  Padaczka cechuje się powtarzającymi napadami wynikającymi z nawracających zaburzeń czynności mózgu, polegających na nagłych, nadmiernych wyładowaniach grupy komórek nerwowych. Różnorodne postacie kliniczne napadów wynikają z umiejscowienia i intensywności pierwotnego wyładowania neuronów oraz zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA THOMSENA

  Charakterystyczny obraz przetrwałego skurczu mięśniowego i utrudnionego rozkurczu jest najwyraźniejszy przy pierwszym ruchu; następne są wykonywane z większą łatwością. Zimno nasila reakcję miotoniczną.

  Z badań dodatkowych największe znaczenie ma elektromiografia, wykazująca charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPADY PADACZKOWE - PODZIAŁ I OBRAZ KLINICZNY

  Wspólną cechą napadów pierwotnie uogólnionych jest całkowita utrata przytomności od początku napadu, a w zapisie elektroen-cefalograficznym (eeg) pojawiają się obustronne symetryczne ii synchroniczne wyładowania napadowe. W grupie,‘tej wyróżnia się napady przebiegające z drgawkami i skurczem mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /12 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA CURSHMANNA-STEINERTA

  Schorzenie to charakteryzuje się skojarzeniem reakcji miotonicznej z zanikiem mięś-. ni.

  Typ dziedziczenia w tej chorobie jest au-tosomalny dominujący. Zmiany w mięśniach szkieletowych mają charakter zwyrodnienia pierwotnie mięśniowego; stwierdza się także zmiany w niektórych gruczołach dokrew-nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból (rwa) nerwu V — trójdzielnego

  Jest to zespół związany z czynnościowym zaburzeniem w zakresie części czuciowej n. V. Charakteryzuje się on napadami silnego, szarpiącego bólu w zakresie jednej lub więcej gałązek tego nerwu.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie wielu czynnikom, jak urazowi, stanom zapalnym zębów, szczęki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa ramienna

  Różnicowanie. Należy przede wszystkim wyłączyć procesy wywołujące nerwoból objawowy — nowotwory, zwłaszcza przerzutowe, gruźlicę części szyjnej kręgosłupa, rak szczytu płuc (zespół Pancóasta), ziarnicę złośliwą (ucisk przez powiększone węzły). Ból talamiczny ręki daje się z łatwością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa kulszowa

  Jest to zespół charakteryzujący się bólem wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego. Ból ten może być związany z uszkodzeniem włókien nerwowych wchodzących w skład nerwu kulszowego na każdym poziomie, włączając w to i wewnątrzkręgosłupowy odcinek korzenia.

  Etiologia zespołu jśst bardzo różna. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 428

  praca w formacie txt

Do góry