Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DEPRESYJNY

  Charakterystyczne w tym zespole są: obniżenie nastroju (nierzadko z lękiem), utrata zainteresowań i umiejętności przeżywania radości, niska ocena siebie, często z poczuciem winy, zaburzenia snu, apetytu, spadek energii, aktywności, spowolnienie myślenia, myśli o śmierci lub działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

  W czasie starzenia się i starości występować mogą różnorodne zaburzenia psychiczne, zarówno przetrwałe z poprzednich okresów, jak i specyficzne dla tego okresu ży-cia.

  Istnieją próby ich klasyfikacji wg różnych kryteriów: wieku (inwolucyjne i starcze), stopnia dekompensacji (nerwicowe i psychotycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majaczenie alkoholowe

  Występuje u osób nadużywających alkoholu, zazwyczaj po kilku lub kilkunastu latach picia. Początek na ogół 2—3 dni po zaprzestaniu picia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół majaczeniowy. Z objawów charakterystycznych dla majaczenia alkoholowego podkreślić należy: objawy somatyczne, takie jak drżenie rąk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOFRENIA

  Pod tym pojęciem rozumie się grupę różnorodnych zespołów psychotycznych, które cechują się swoistymi zaburzeniami myślenia, uczuciowości, spostrzegania, woli, poczucia tożsamości, zachowania, stosunku ze światem zewnętrznym. Objawy psychotyczne w schizofrenii powodują poważne zaburzenia w poznawaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Halucynoza alkoholowa

  Cechuje się przede wszystkim omamami słuchowymi, zarówno prostymi (gwizdy, brzęczenie), jak i złożonymi („głosy” o treści zagrażającej, komentującej zachowania, rozkazującej wykonywanie jakiejś czynności). Głosy te często dyskutują  o pacjencie w trzeciej osobie. Pacjent reaguje na przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza Korsakowa

  Psychoza Korsakowa (alkoholowy zespół amnestyczny). Najbardziej charaktetystyczne w obrazie klinicznym są zaburzenia pamięci (patrz: Zespół amnestyczny). Ponadto często towarzyszą im objawy neurologiczne, takie jak polineuropatia, czasem niezborność móżdżkowa. Najczęściej początek psychozy — to epizod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie alkoholowe

  Przewlekłe nadużywanie alkoholu może doprowadzić niekiedy do otępienia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół otępienny. Zawsze należy w tych przypadkach wykonać badania w celu wykrycia ewentualnej innej etiologii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paranoja alkoholowa

  U osób nadużywających alkoholu (częściej u mężczyzn) występuje niekiedy zespół usystematyzowanych urojeń niewiary małżeńskiej, zdrady. Z u-rojeniami tymi wiąże się zachowanie niezwykle przykre dla partnera. Nieustanne sprawdzanie, kontrolowanie go, rozliczanie z każdej chwili czasu. Dowodami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  Alkoholizm (nałóg alkoholowy, alkoholizm przewlekły). Jak już wspomniano* alkoholizm nałogowy różni się od nawet częstego towarzyskiego używania alkoholu pojawieniem się patologicznego wzorca picia, pogorszeniem funkcjonowania społecznego lub zawodowego i występowaniem zmienionej tolerancji na alkohol...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholowy zespół abstynencyjny

  Pojawia się po zaprzestaniu picia alkoholu lub po poważnym obniżeniu Sawki alkoholu przyjmowanego przez dłuższy czas. Już po kilku godzinach widać takie objawy, jak: drżenie rąk, języka, powiek. Mogą występować: wymioty lub nudności, częstoskurcz, wzrost ciśnienia tętniczego, potliwość, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry