Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  WRZÓD ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

  Występować może nawet już u niemowląt, u których powstaje głównie na skutek chorób infekcyjnych. Rozpoznanie nastręcza zwykle u najmłodszych dzieci duże trudności. W razie podejrzenia choroby należy dziecko skonsultować z doświadczonym pediatrą.

  U dzieci starszych — objawy i postępowanie podobne jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROBACZYCA

  Często występuje u dzieci i może powodować rozmaite dolegliwości ze strony jamy brzusznej. Konieczne badanie na obecność jaj pasożytów w kale. Badania należy wykonać w dobrze do tego przygotowanym laboratorium, gdyż, niestety, technika badań w większości laboratoriów jest niedostateczna i daje zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPAPY DRGAWKOWE W PRZEBIEGU ZABURZEŃ METABOLICZNYCH TOCZĄCYCH SIĘ POZA UKŁADEM NERWOWYM

  1.    Wrodzona nadwrażliwość na leucynę i inne aminokwasy uwalniające insulinę. Powoduje hipoglikemię. Występuje zwykle w okresie niemowlęcym. Rozpoznanie jest łatwe wtedy, gdy w danym ośrodku istnieje możliwość oznaczania stężenia insuliny we krwi.

  Leczenie należy zaczynać tylko w ośrodkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓLE BRZUCHA

  Są u dzieci częstym objawem chorób zlokalizowanych zarówno w jamie brzusznej, jakfjj poza nią. W różnicowaniu ważne jest uwzględnienie takich elementów, jak: 1) wiek dziecka, 2) charakter bólu (krótkotrwałe, napadowe, długo trwające, jednorazowe, powtarzające się itp.), 3) związek z porą dnia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

  Jest tym trudniejsze do rozpoznania, im dziecko jest młodsze. Przeoczenie ma groźne następstwa. Typowego umiejscowienia bólu często nie stwierdza się u dzieci ze względu na odczyn całej otrzewnej, a także nieumiejętność lokalizowania bólu przez dziecko.

  W każdym przypadku konieczne jest różnicowanie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie mózgu

  Zapalenie mózgu może być wirusowe i po-szeżepienne .

  Objawy; kliniczne. Występują takie objawy, jak: zaburzenia świadomości, niedowład, zespół móżdżkowy, pozapiramidowy. W płynie; mózgowo-rdzeniowym podwyższone stężenie białka, ' dodatnie odczyny globulinowe, niewielka pleocytoza (czasem w normie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz mózgu

  Guz mózgu — w przypadku podejrzenia guza mózgu nie należy bez odpowiedniego zaplecza (przygotowany personel, sala operacyjna) wykonywać nakłucia lędźwiowego. Natomiast należy jak najszybciej skierować dziecko do ośrodka specjalistycznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napady padaczkowe

  Napady padaczkowe związane są najczęściej z uszkodzeniem mózgu w życiu płodowym lub w czasie porodu, a także po urazach o.u.n., po chorobach wirusowych, które spowodowały stan zapalny o.u.n. Napady padaczkowe występować mogą pod różnymi. postaciami (napady ogniskowe, śródmóz-gowe | mózgowe). Mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRGAWKI GORĄCZKOWE

  Występują u młodszych dzieci od drugiej połowy 1 r.ż. do ok. 4 r.ż. Spowodowane są genetycznie uwarunkowanym obniżeniem progu pobudliwości układu nerwowego. Hi-pertermia jest bodźcem, który przy obniżonym progu pobudliwości, prowadzi do wystąpienia drgawek. Pojawiają się one zwykle w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  Drgawki występujące w wieku dziecięcym można podzielić na następujące grupy:

  I.    Drgawki, których przyczyną są zmiany pierwotne w o.u.n., np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, wylew śródczaszkowy, uraz o.u.n., guz mózgu, uszkodzenie okołoporodowe o.u.n., padaczka, niektóre choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry