Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Schorzenia układu ruchu i osteoporoza

  Hipokrates, wybitny starożytny filozof i lekarz, uważał, że: „ćwiczenia wzmacniają, a nieczynność osłabia ciało”. Słowa te zostały poparte w XVII wieku spostrzeżeniem francuskiego uczonego Blaise’a Pascala: „ruch to życie, bezruch to śmierć”. Stulecia medycznych badań i doświadczeń dowiodły, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

  Sprawowanie opieki pielęgniarskiej, lekarskiej czy społecznej nad osobami w starszym wieku jest trudną sztuką ze względu na występowanie złożonych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjnych i społeczno-psychologicznych. Niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy o procesie starzenia się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów jest to zapalna, przewlekła choroba układowa, obejmująca stawy i struktury okołostawowe. Objawom tym mogą towarzyszyć pozastawowe zmiany narządowe wywoływane przez stan zapalny naczyń. Szczyt zachorowań przypada na 30.-55. rż. Kobiety w wieku rozrodczym chorują częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Jest to zespół kliniczny przejawiający się ogniskowym deficytem neurologicznym lub globalnymi zaburzeniami czynności mózgu, które - jeśli wcześniej nie spowodują śmierci, utrzymują się dłużej niż 24 godz. i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Ze względu na patomechanizm wyróżnia się udary...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  Częstość występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób starszych szacuje się na około 70% w populacji powyżej 70. rż. Kryteria rozpoznawania nadciśnienia u osób starszych nie odbiegają od przyjętych dla młodszych osób dorosłych. Według WHO nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /6 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy pacjentów po urazach rdzenia kręgowego

  W przypadku pacjentów po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego najczęściej mamy do czynienia z tetraplegią lub paraplegią Uzależnione jest to od poziomu i stopnia uszkodzenia rdzenia.

  Tetraplegia dotyczy pacjentów z uszkodzeniem rdzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa. Uszkodzenie w odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  Jest nabytą chorobą demielinizacyjną o niejasnej etiologii, występującą głównie wśród rasy europeidalnej. Polska należy do krajów o wysokiej częstości występowania choroby. Stwardnienie rozsiane może pojawić się w każdym wieku, jednak najwięcej zachorowań występuje między 20. a 40. rż. Chorują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba niedokrwienna serca

  Choroba niedokrwienna serca jest przyczyną około 1/3 zgonów u pacjentów w wieku podeszłym, przy czym w tej grupie wiekowej występuje aż 60% zawałów mięśnia sercowego. Choroba niedokrwienna do 75. rż. częściej występuje u mężczyzn, natomiast w późniejszym wieku u kobiet.

  Typowe objawy kliniczne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurogenne skostnienia okołostawowe

  Problem ten występuje u około 5-53% pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Neurogenne skostnienia okołostawowe polegają na heterotropo-wym tworzeniu się tkanki kostnej w obszarze tkanki łącznej, ścięgnistej, przydanki naczyniowej, a także mięśni w postaci bezkształtnych mas.

  Umiejscowione są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

  Niedowład bądź porażenie typu ośrodkowego (spastycznego) charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśniowym, a wynika z uszkodzenia neuronu ruchowego ośrodkowego w korze mózgowej lub drogi korowo--rdzeniowej. Niedowłady lub porażenia wiotkie natomiast charakteryzują się obniżonym napięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 944

  praca w formacie txt

Do góry