Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu jatrogenny

  Może wiązać się z niekorzystnymi dla wzrastania skutkami przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów w dawkach pozasubstytucyjnych. Zahamowanie wzrastania występuje także po zbyt wczesnym zastosowaniu steroidów płciowych (estrogenów lub też testosteronu) dla uzyskania rozwoju drugo-i trzeciorzędowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vipoma

  Zespół ten (cholera trzustkowa, zespół Vemera i Morrisona) opisany został po raz pierwszy w 1958 roku przez Vemera i Morrisona, jako stan chorobowy charakteryzujący się uporczywą wodnistą biegunką, hipokaliemią, achlor-hydrią oraz obecnością guza trzustki wydzielającego w nadmiarze wa-zoaktywny peptyd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gigantyzm

  Nadmiar hormonu wzrostu prowadzi do gigantyzmu lub akromegalii, w zależności od tego czy szpary nasadowe są otwarte, czy zamknięte. Gigantyzm dotyczy zatem dzieci, a akromegalia osób dorosłych. U dorastającej młodzieży obserwuje się mieszany obraz: znaczne przyspieszenie szybkości wzrastania, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glukagonoma

  Guzy wywodzące się z komórek a wysp trzustkowych stanowią nie więcej jak 1-3% nowotworów endokrynnych trzustki. Częstość ich wykrywania ocenia się na 1:20 milionów rocznie. Dotychczas opisano około 200 przypadkówglukagonoma. Większość chorych stanowiły kobiety (60%) w przedziale wiekowym 50-70 lat. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne przyczyny wysokiego wzrostu

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe prowadzi do przyspieszenia wzrastania i przejściowo do przewyższania wzrostem rówieśników. Przyczyną tych objawów jest nadmiar steroidów płciowych. Przyspieszenie wzrastania trwa kilka lat. Nieleczone przedwczesne dojrzewanie płciowe prowadzi do niskiego wzrostu końcowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /5 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Somatostatinoma

  Jest to niezwykle rzadko występujący nowotwór (wykrywalność 1:40 milionów rocznie) wywodzący się z komórek D wysp trzustkowych i wytwarzający w nadmiarze somatostatynę. Pierwsze opisy tego zespołu pochodzą z 1979 roku i dotychczas opisano kilkadziesiąt prawidłowo udokumentowanych przypadków. Guzy te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kliniczna zespołu MEN 1

  W zespole MEN 1 najczęściej na plan pierwszy wybijają się zaburzenia funkcji gruczołów przytarczycznych przebiegające z nadmiernym wytwarzaniem parathormonu, wtórną hiperkalcemią oraz następowymi zmianami kostnymi i nerkowymi (patrz rozdz. 3). Stwierdzono, że około 5% przypadków pierwotnej nadczynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie różnych postaci opóźnionego dojrzewania

  Większość autorów uważa, że konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania płciowego nie wymaga leczenia. Nieleczone dzieci osiągają prawidłowy rozwój płciowy i prawidłowy wzrost końcowy. Jednak w sytuacji, gdy prowadzi to do konfliktów psychicznych związanych z poczuciem małej wartości w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu związany z dysplazjami kostno-chrzęstnymi

  Rozpoznanie tej grupy zaburzeń stawiane jest na podstawie oceny cech morfologicznych budowy ciała, wzajemnych proporcji poszczególnych odcinków ciała oraz radiogramów odpowiednich elementów kośćca. Niedobór wzrostu ora?, zmiany w budowie ciała mogą być nawet bardzo znaczne. Opisano dotychczas ponad 200...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w zespole Turnera

  U dziewcząt z zespołem Turnera jednym z głównych celów leczenia jest poprawa wzrostu końcowego. Pobudzenie wzrastania osiąga się przez podawanie preparatów syntetycznego hormonu wzrostu w dawkach ponadsubstytucyjnych (1,3 jm./kg mc./tydzień), w codziennych wstrzyknięciach podskórnych. Leczenie to prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry