Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Częstość występowania cukrzycy

  Cukrzyca typu 1 ujawnia się w 90% wszystkich przypadków u dzieci i u młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Choroba ta może się jednak ujawnić nawet u ludzi starych.

  W badaniach epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazano znaczące różnice w częstości występowania cukrzycy typu 1 w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja przyjmowania pożywienia i homeostazy energetycznej

  Podobnie jak u innych ssaków, u człowieka za kontrolę przyjmowania pożywienia odpowiadają komórki nerwowe zlokalizowane głównie w parzystych jądrach podwzgórza (ośrodek sytości — jądro brzuszno-przyśrodkowe; ośrodek łaknienia - jądro boczne). Wydaje się, że czynność jądra bocznego podwzgórza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

  Prawie w 5% wszystkich przypadków nadciśnienie tętnicze jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej, co prowadzi do wzmożonego wydzielania reniny wskutek hipoperfuzji nerki.

  U osób młodszych zwężenie tętnicy nerkowej wynika najczęściej z dys-plazji, natomiast u chorych po 50 roku życia wiodącą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie cieśni tętnicy aorty

  Wada ta polega na zwężeniu światła aorty w okolicy odejścia przewodu tętniczego (Botalla). Powyżej zwężenia, tj. w górnej części ciała, dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi, dlatego jednym z wiodących objawów tej wady jest różnica pomiędzy ciśnieniem tętniczym w górnych i dolnych kończynach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrzyca a nadciśnienie

  Nadciśnienie tętnicze często współistnieje z cukrzycą. Wspólne są czynniki predysponujące wystąpienie obu chorób, takie jak insulinoopomość i związana z nią otyłość, zwłaszcza typu centralnego. Równocześnie nadciśnienie tętnicze może być wtórne do powikłań cukrzycy, nefropatii, przewlekłego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz chromochłonny (pheochromocytoma)

  Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest przyczyną 0,1-0,5% wszystkich przypadków nadciśnienia. Najczęściej jest rozpoznawany między 30 a 50 rż. Trzeba jednak podkreślić, że wiele przypadków pozostaje nierozpoznanych za życia. Według niektórych danych aż 40% guzów chromochłonnych wykrywa się dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /10 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEN 2

  MEN 2 (zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 2, zespół Sipple’a) dotyczy koincydencji raka rdzeniastego tarczycy, guzów rdzenia nadnerczy i nowotworów przytarczyc. W zespole MEN 2A, który występuje najczęściej, obserwuje się równoczesne występowanie raka rdzeniastego tarczycy z guzem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulinoma

  Nowotwory o charakterze insulinoma należą do najczęściej występujących hormonalnie czynnych guzów trzustki wywodzących się z komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa). Występują one jednak niezwykle rzadko i rocznie wykrywa się 2-8 nowych przypadków zachorowań na milion mieszkańców. Częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne zaburzenia hormonalne prowadzące do niedoboru wzrostu

  Stany niedoboru i nadmiaru steroidów płciowych. Steroidy płciowe wytwarzane przez gonady i przez korę nadnerczy wpływają znacząco na proces wzrastania. Androgeny po aromatyzacji do estrogenów wpływają pobudzająco na syntezę i wydzielanie hormonu wzrostu. Ponadto w okresie pokwitania, wraz ze zwiększeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gastrinoma

  W 1955 roku Zollinger i Ellison opisali zespół chorobowy charakteryzujący się hiperchlorhydrią, uporczywymi owrzodzeniami dwunastnicy lub żołądka oraz występowaniem nowotworu trzustki wywodzącego się z komórek wysp trzustkowych innych niż komórki p. W l9ó0 roku Gregory i wsp. udowodnili, że źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 055

  praca w formacie txt

Do góry