Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie cukrzycy typu 2

  Z badań epidemiologicznych i kontrolowanych prób klinicznych wynika, że dokładne wyrównanie metaboliczne cukrzycy w dużym stopniu zapobiega późnym powikłaniom tej choroby, hamuje rozwój chorób w układzie sercowo--naczyniowym i tym samym poprawia jakość życia.

  Przed lekarzem leczącym chorego na cukrzycę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

  Cukrzyca typu 1 jest chorobą spowodowaną całkowitym zniszczeniem komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa) wytwarzających insulinę. Komórki te sąjedynym miejscem syntezy insuliny, a ich zniszczenie prowadzi do bezwzględnego niedoboru tego hormonu.

  Do niszczenia komórek beta dochodzi w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność układu dokrewnego w otyłości

  W otyłości dochodzi do nadmiernego wydzielania insuliny, hormonu pobudzającego przebieg lipogenezy (tab. 13.5). Równocześnie zmniejsza się wydzielanie hormonu wzrostu (GH) w przebiegu typowych prób stymu-lacyjnych. Redukcja masy ciała normalizuje zazwyczaj oba opisane zjawiska. Zmniejszone wydzielanie hormonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina

  Insulina jest hormonem niezbędnym do życia z czego wynika, że w każdym przypadku wystąpienia jej bezwzględnego niedoboru musi być podawana z zewnątrz. Leczenie insuliną cukrzycy typu 1 jest bezwzględnie konieczne i żadnym innym sposobem postępowania nie może być zastąpione. Z tego względu niezwykle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie otyłości

  Rozpoznanie otyłości oraz jej typu na podstawie pomiaru wzrostu, masy ciała oraz obwodu talii oraz prostych metod matematycznych (BMI, WHR) nie sprawia trudności. W każdym przypadku pacjenta otyłego należy dążyć do określenia czynników etiologicznych i patogenetycznych. W wywiadzie należy zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie otyłości

  Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć otyłość wtórną, gdyż w tych przypadkach postępowanie terapeutyczne jest ściśle związane z bezpośrednią przyczyna jej powstania. Zazwyczaj w codziennej praktyce lekarskiej mamy do czynienia z otyłością samoistną, która należy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół metaboliczny

  Hiperinsulinemia i insulinooporność należą do kluczowych cech zespołu metabolicznego (zespołu „X”). Zarówno w cukrzycy typu 2, jak i zespole „X” występuje oporność na insulinę, lecz w zespole polimetabolicznym stwierdza się prawidłową glikemię lub niewielkie zaburzenia tolerancji glukozy. Natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doustne środki antykoncepcyjne

  Równocześnie z zastosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych pojawiły się doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Na podstawie obserwacji ponad 20000 kobiet stosujących doustną antykoncepcję zawierającą ponad 50 pg etynyloestradiolu oceniono, że w badanej grupie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział cukrzycy

  W ostatnich latach zaproponowano wprowadzenie zmian w dotychczas istniejącym podziale cukrzycy, ustalonym pod patronatem WHO w 1979 roku i poprawionym w 1985 roku. W nowo opracowanym podziale zrezygnowano całkowicie z używanych dotychczas terminów cukrzyca insulinozależna i cukrzyca nieinsulinozależna. Celem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otyłość

  Otyłość jest chorobą przewlekłą, powstającą w wyniku nadmiernego nagromadzenia tłuszczu w obrębie organizmu. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w wielu krajach potwierdzają powszechność występowania otyłości wśród mieszkańców naszego globu. Zapas tłuszczu, zgromadzony w komórkach tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 561

  praca w formacie txt

Do góry