Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

  Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

  Migrena

  Jaki charakter ma ból?

  Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE CZYNNIKI WYWOŁUJĄ BÓLE KRĘGOSŁUPA?

  Postawa ciała i sposób poruszania się dorosłego człowieka sąprzez naturę zaprogramowane juz od najwcześniejszychchwil jego życia w podobny sposób, jak kolor włosówi proporcje jego ciała. Przychodząc na świat otrzymujemyokreślone predyspozycje, pewne uzdolnienia ruchowe.W dzieciństwie zdolności te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroalbuminuria

  Przestrzeń pomiędzy światłem naczyń krwionośnych w kłębuszku nerkowym a przestrzenią moczową w torebce Bowmana jest oddzielona błoną, w której znajdują się pory o wielkości 5,5 nm. Błona ta jest dodatkowo pokryta związkami siarczanu heparanu, kwasu sialowego i innymi proteoglikanami

  o ujemnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melatonina

  Kolejnym hormonem, którego wyd7ielanic zmniejsza się z wiekiem, jest hormon szyszynki - melatonina. Melatonina jest hormonem wydzielanym zależnie od warunków świetlnych: światło hamuje, a ciemność nasila jej wydzielanie. Proces ten ma wyraźny rytm dobowy - małe wartości stężenia melatoniny w porze dnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania cukrzycy w układzie nerwowym

  W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Przyczyn tego uszkodzenia jest kilka, przy czym najważniejszą jest utrzymująca się hiperglikemia. Patologia dotycząca układu nerwowego w przebiegu cukrzycy nosi nazwę neuropatii cukrzycowej.

  Neuropatia cukrzycowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa cukrzycowa

  W przebiegu cukrzycy znacząco częściej dochodzi do amputacji kończyny dolnej z powodu niedającego się opanować zakażenia. Z danych epidemiologicznych wynika, że prawie 50% pacjentów, u których wykonano taką amputację, choruje jednocześnie na cukrzycę.

  Zespołem stopy cukrzycowej nazywamy wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe powikłania cukrzycy

  Powikłania cukrzycy dzielimy na powikłania ostre i przewlekłe. Powikłania ostre mogą stanowić o bezpośrednim zagrożeniu życia chorego, natomiast powikłania przewlekłe są przyczyną uznania tej choroby za chorobę społeczną.

  Do powikłań ostrych zaliczamy śpiączkę ketonową, śpiączkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy

  Główną przyczyną zgonów osób chorych na cukrzycę jest choroba wieńcowa oraz udary mózgu. Są to fakty znane już od kilkudziesięciu lat, to znaczy od czasu pełnego rozwoju diabetologii. Chorzy na cukrzycę typu 1 w większości dożywają starszego wieku, natomiast cukrzyca typu 2 jest domeną ludzi starych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza mikroangiopatii

  Przed odkryciem insuliny nie było możliwości, aby ujawniły się powikłania będące de facto obrazem klinicznym tej choroby. Nie opisywano ani neuropatii, ani retinopatii, ani nefropatii. Głównym, a właściwie jedynym, celem leczenia było utrzymanie przy życiu chorego na cukrzycę.

  Związek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy społeczne związane z cukrzycą

  Cukrzyca stanowi istotny problem społeczny wynikający z faktu, że jest to choroba przewlekła. W przebiegu cukrzycy stosunkowo często występują różnego rodzaju ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zawodowej. Ograniczenia te są najczęściej spowodowane późnymi powikłaniami cukrzycy lub stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt

Do góry