Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność kierunku działania mięśni

  Kierunek działania niektórych mięśni może się zmieniać zależnie od zmian w stabilizacji ich przyczepów. Zmienność ta występuje podczas chodzenia. W czasie fazy wykroku mięsień piszczelowy przedni działa od swego przyczepu bliższego na nieustalony przyczep obwodowy, zapobiegając opadaniu stopy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśnia.

   W wyniku skurczu mięsień wykonuje pracę dynamiczną lub statyczną. Praca dynamiczna zbliża punkty przyczepu mięśnia przy pokonaniu oporu zewnętrznego. Praca statyczna polega na utrzymaniu przyczepów mięśnia w jednakowej odległości przy zrównaniu siły mięśnia i sił działających przeciwnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawienie czynnościowe kończyn

  Ustawienie czynnościowe stwarza najlepsze warunki do wykonywania typowych czynności danego segmentu narządu ruchu, charakteryzuje się równowagą dynamiczną mięśni poruszających i stabilizujących tę część oraz najmniejszym zużyciem energii koniecznej do wykonywania typowych czynności. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz mięśnia

  Włókna mięśni mogą ulegać zwyrodnieniu włóknistemu i wtedy ograniczają zasięg rozciągliwości i kurczliwości pozostałych, zdrowych włókien. Tego rodzaju trwałe skrócenie mięśnia znajdującego się w spoczynku nazywa się przykurczem miostatycznym. Przykurcz taki utrzymuje się przy zupełnym braku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacyjne oraz adaptacyjne właściwości narządu ruchu

  Kompensacją nazywa się zdolność całkowitego lub częściowego wyrównania skutków działania czynników szkodliwych. Kompensacja występuje samorzutnie, gdy po uszkodzeniu narządu ruchu zmniejsza się możliwość wykonywania ważnych czynności. Procesy kompensacyjne odtwarzają te czynności za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /8 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydłużenie mięśnia

  Operacyjne, chorobowe czy urazowe zwiększenie długości danego mięśnia ogra-nicza ostatnią fazę ruchu wykonywanego skurczem tego mięśnia. Na przykład:

  a)    wydłużenie więzadła właściwego rzepki powoduje proporcjonalny ubytek czynnego prostowania stawu kolanowego;

  b)    wydłużenie ścięgna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie jedno- i wielofazowe

  Mięsień jednofazowy działa tylko podczas jednej fazy automatycznej czynności kończyny, wyłącza się natomiast podczas fazy następnej. Na przykład mięsień pośladkowy średni napina się w fazie podparcia kończyny dolnej, nie działa natomiast w fazie przenoszenia nogi ku przodowi. Jeśli czynność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie

  Fizjologiczne działanie szkieletowego układu mięśni polega na wykonywaniu ruchów w stawach lub na stabilizacji stawów. Włókno mięśniowe tworzy jednostkę anatomiczną i czynnościową mięśnia.

  Napięcie mięśniowe. Stałe, równomierne napięcie prawidłowego mięśnia w okresie jego spoczynku (tonus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia chrząstek nasadowych

  Zniszczenie chrząstki nasadowej hamuje wzrastanie kości na długość. Jeśli zniszczone zostały wszystkie strefy chrząstki nasadowej na dość znacznej przestrzeni, to powstaje most kostny łączący nasadę z przy nasadą. Jeżeli blok ten wytworzy się pośrodku chrząstki nasadowej, zahamowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ukrwienia

  Fizjologiczna czynność statyczno-dynamiczna kończyn jest jednym z ważnych bodźców do prawidłowego rośnięcia kości, zapewniających optymalne ukrwienie przynasad kości długich. Pogorszenie ukrwienia tych części hamuje szybkość mitoz w strefie rozrodczej chrząstki nasadowej i powadzi do zahamowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 196

  praca w formacie txt

Do góry