Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pomiar obwodów kończyn

  Obwody kończyn zmieniają się. Obwód kończyny w pozycji, w której mięśnie są w stanie skurczu, jest większy od obwodu mierzonego podczas rozluźnienia mięśni. Kończyna, na której są żylaki, w pozycji stojącej będzie miała większe obwody niż w pozycji leżącej. W podobny sposób wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie człowieka do chodu dwunożnego

  Wyodrębnienie się neurologicznej kontroli ruchów człowieka z systemów obecnych u zwierząt czworonożnych oparte jest na rozbudowie skomplikowanego układu kontroli ponadrdzeniowej. Składa się on z ośrodków pnia mózgu: 1) sterujących ruchomością spontaniczną; 2) kontrolujących napięcie mięśniowe; 3)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój lokomocji u zdrowego dziecka

  Próby określenia wzorca ruchowego chodu dziecka podejmowane były najczęściej na podstawie badań przeprowadzonych w grupie dzieci samodzielnie chodzących, od momentu inicjacji chodu. Przedmiotem badań, przeprowadzonych u noworodków i niemowląt, były również wcześniejsze stadia rozwoju lokomocji. Ich celem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm chodu

  Normalny chód jest definiowany jako precyzyjnie kontrolowane czynności polegające na skoordynowanych, powtarzalnych ruchach kończyn i tułowia, których celem jest bezpieczne przemieszczenie ciała człowieka w pozycji pionowej z miejsca na miejsce, z równoczesnym minimalnym wydatkiem energetycznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia oceny chodu

  Opis cyklu chodu stanowi kliniczne przedstawienie zmienności wzajemnych pozycji g\owy, kończyn górnych, tułowia, miednicy, ud, podudzi i stóp podczas chodu. Rozpoczyna się on w momencie początkowego kontaktu stopy z podłożem (początek fazy podparcia), a kończy przy jej ponownym kontakcie z podłożem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód

  Większość chorób układów: mięśniowo-szkieletowe-go oraz nerwowego, występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, wpływa na wydolność i jakość chodu. Stąd też bierze się konieczność poznania mechanizmów lokomocji i jej oceny przez ortopedów, neurologów i lekarzy medycyny rozwojowej.

  Chód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersja czynności mięśnia

  Zdolność mięśnia do wykonywania pracy po operacyjnym przeniesieniu jego obwodowego przyczepu do grupy mięśni innej fazy nazywa się konwersją. Dawno już stwierdzono, że mięsień jednofazowy traci w dużej mierze swą czynność po operacyjnym przeniesieniu jego przyczepu obwodowego do przeciwnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność i zanik mięśnia

  Mięsień reaguje pogorszeniem czynności na działanie wielu szkodliwych czynników. Najczęściej są to zaburzenia w unerwieniu lub w ukrwieniu, uszkodzenia anatomiczne zarówno mięśnia i jego ścięgna, jak i kości czy stawu, a także długotrwałe wyłączenie funkcji. Grupy mięśni, które w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizacja bierna i czynna stawów

  Warunkiem wykonania ruchu stawu jest stabilizacja jednego z przyczepów mięśnia przechodzącego nad tym stawem. Dopiero w takich warunkach siła skurczu włókien mięśniowych zbliża przyczep ruchomy do przyczepu ustabilizowanego i powoduje ruch w stawie. Stabilizacja bierna zespołów stawów stopy występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie mięśnia

  Zmęczenie mięśnia wynika z jego pracy, podczas której w następstwie rozpadu glukozy gromadzi się kwas mlekowy i fosforowy. Objawy zmęczenia mięśnia manifestują się obniżeniem jego fizjologicznego napięcia i zmniejszeniem siły skurczu. Skutkiem zmęczenia grup mięśni jest obniżenie sprawności ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry