Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn dolnych

  Prostowanie (extensio). Chory leży na brzuchu i unosi badaną kończynę w płaszczyźnie strzałkowej ku tyłowi. Dokładniej można zbadać ruch wyprostny stawu biodrowego, jeśli na stole leży tylko tułów badanego, a jego kończyna przeciwnej strony zwisa z brzegu stołu ku dołowi (iyc. 6.9), co stabilizuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka

  Analiza kinetyczna chodu obejmuje ocenę przyczyn obserwowanego ruchu ciała lub jego segmentów. Ruch jest wypadkową siły działających mięśni w polu grawitacyjnym oraz bezwładności (inercji), zależnej od masy poruszającego się segmentu ciała. Bezwładność określa oporność ciała na zmiany ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna długość kończyn dolnych

   Oznaczamy ją odległością kolca biodrowego przedniego górnego, a więc punktu kostnego położonego na miednicy, do kostki przyśrodkowej lub bocznej goleni. Porównanie liczby centymetrów, uzyskanej pomiarami obu kończyn, daje wyobrażenie o względnym skróceniu kończyny, oczywiście, jeśli druga kończyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie narządu ruchu

  W ortopedii, jak we wszystkich specjalnościach lekarskich, badanie chorego ma dostarczyć podstawy do rozpoznania rodzaju i rozległości niedomagań oraz ustalenia programu leczenia.

  Postęp w medycynie i w technice umożliwił wprowadzenie wielu nowych, dodatkowych metod, które uzupełniają badanie wykonywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad lekarski

  Rozmowa z chorym lub jego otoczeniem pozwala lekarzowi zapoznać się z poglądem chorego na powstanie u niego choroby, jej przebieg, skutki fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe, na skuteczność dotychczasowego leczenia i na nadzieje, jakie chory wiąże z obecnym zgłoszeniem się do lekarza. Dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie chorego

  Oglądanie chorego rozpoczyna się w chwili jego wejścia do gabinetu lekarskiego. Doświadczone oko lekarza notuje natychmiast wygląd chorego (zdrowy, schorzały, obolały itd.), jego sposób trzymania się, chodzenia, siadania, rozbierania się, układania się na stole badań itd. Czasem już ta pierwsza ocena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dotykiem

  Umiejętność badania dotykiem trzeba sobie wyrobić. Wymaga to nieraz dłuższego czasu. W dotyku sumują się liczne odczucia, jak temperatura, opór, położenie, kształt, ruch, stopień wrażliwości dotykanych tkanek. Podstawą skuteczności badania dotykiem jest dobra znajomość nie tylko szczegółów budowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność mięśniowa

  Aktywność mięśniowa podczas chodu prowadzi do indukcji lub hamowania ruchu oraz stabilizowania poszczególnych odcinków ciała. Odbywa się to poprzez koncentryczne bądź ekscentryczne skurcze mięśni, wskazujące na ich aktywność podczas skracania lub rozciągania. Wysoce skoordynowana aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /10 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zmian statyczno--dynamicznych

  W symetrycznej pozycji stojącej środek ciężkości ciała, który u osobników dorosłych znajduje się na wysokości II kręgu krzyżowego, pada w środek czworoboku podparcia. Czworobok ten stanowi powierzchnia podłoża nakreślona przez linie łączące obie pięty z tyłu i końce palców obu stóp z przodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka stawów kończyny dolnej

  Kinematyka jest nauką o ruchu. Kinematyka chodu zajmuje się wpływem zmian położenia segmentów ciała podczas ruchu na zachowanie się środka jego ciężkości w przestrzeni. Przedstawienie elementów kinematyki chodu prawidłowego jest konieczne do zrozumienia całości jego form patologicznych.

  Balistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry