Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie bólu

  Badanie bólu polega na poznaniu jego cech, które omówiono w poprzedniej części rozdziału. Można określić czas trwania bólu, który jest wymierny. Trudniej poznać miejsce bólu, którego źródło może być zlokalizowane daleko od miejsca jego odczuwania. Najtrudniej ocenić stopień natężenia bólu, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból

  Nerwoból ma charakter promieniujący wzdłuż pnia nerwowego i rozprzestrzenia się na obszar unerwiony przez dany nerw lub korzeń. Ból jest zwykle ostry, ciągły, niekiedy napadowy. Charakterystyczne jest potęgowanie bólu w czasie kaszlu, kichania i działania innych czynników prowadzących do zwiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból przewlekły

  Ból przewlekły jest bólem trwającym dłużej niż trzy miesiące. Jest bólem patologicznym - nienocycep-torowym. Powstaje w wyniku uszkodzenia tkanek lub choroby. Przykładem bólu nienocyceptorowego jest ból neuropatyczny, spowodowany uszkodzeniem układu nerwowego, ból psychogenny - bez uszkodzenia tkanek lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból fantomowy

  Ból fantomowy jest innym typem bólu przewodowego (neuropatycznego), powstającym po amputacji kończyny. Chory czuje odjętą część kończyny tak, jakby ona nadal istniała. Odczuwanie odjętej kończyny, tzn. odczuwanie fantomowe, wyjaśnia się mechanizmem ośrodkowej pamięci schematu ciała. Odjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia bólu

  Psychiczna reakcja na ból jest nieodzownym atrybutem bólu przewlekłego. Reakcja ta jest zespołem przeróżnych doznań i zachowań człowieka. Jej obraz zależy od cech osobowości chorego i nadaje bólowi piętno indywidualności. Ból staje się wyłącznie subiektywnym odczuciem, i to tak dalece, że można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kauzalgia

  Kauzalgia, tzn. ból piekąco-palący, jest szczególną postacią bólu przewodowego (neuropatycznego), powstałą przy uszkodzeniach układu przewodzącego ból z jednoczesnym uszkodzeniem układu wegetatywnego. Zwykle dotyczy dużych pni nerwowych w obrębie kończyn górnych lub dolnych, a w szczególności nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty bólu

  Aspekty społeczne bólu są tak liczne i złożone, jak sami chorzy, którzy się z bólem zgłaszają do lekarza. Zależą one przede wszystkim od osobowości człowieka. W początkowym okresie bólu odbywa się adaptacja do nowego i niezwykłego trybu życia związanego z bólem. Wynikają stąd trudności we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja bólu

  Miejsce występowania bólu jest często miejscem choroby, tzn. działania bodźca szkodliwego (nocyceptywnego). Taki ból nazywany jest bólem miejscowym i ma charakter bólu receptorowego obwodowego. Występuje najczęściej na powierzchni ciała w następstwie urazu. Nie zawsze jednak ból odczuwany jest w miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patomechanizm bólu

  Biologiczną podstawą odczucia bólu jest fizjologiczny proces zwany nocy-cepcją. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa no-cere - szkodzić. Zadaniem nocycepcji jest rozpoznawanie i reagowanie na silne bodźce powodujące aktualnie lub potencjalnie uszkodzenie tkanki, na którą działają. Nocycepcja nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas trwania bólu

  Czas trwania bólu może stanowić cenny objaw diagnostyczny, może być również wskaźnikiem skuteczności leczenia. Czas ten wraz z natężeniem bólu może dać znamienny obraz różnych spraw chorobowych. Można go przedstawić jako:

  1.    Typ narastający, w którym proces chorobowy ma charakter postępowy, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt

Do góry