Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Lecznicze usprawnianie

  Lecznicze usprawnianie, powszechnie zwane rehabilitacją medyczną, jest to postępowanie w odniesieniu do osób chorych lub niepełnosprawnych, zmierzające do jak najszybszego przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.

  Podstawowym środkiem medycznej rehabilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka pielęgniarska na OIOM - pooperacyjna

  Zasadą jest, że wszyscy pacjenci po zabiegach ortopedycznych w pierwszej dobie przebywają na OIOM.

  Głównym celem pielęgnacji na oddziale intensywnej opieki medycznej jest zwalczanie bólu. Niwelując ból. zapewniamy choremu komfort pooperacyjny. Ostry ból jest przyczyną powikłań związanych z zaburzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ogólnie usprawniające -kondycyjne

  Ćwiczenia te mają poprawić ogólną sprawność pacjenta, która na ogół jest obniżona z powodu długotrwałej choroby i unieruchomienia. Stosuje się je w formie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, gier oraz zajęć sportowych. Zadaniem ćwiczeń ogólnie usprawniających jest kształtowanie ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział pielęgniarki w zespole terapeutycznym i rehabilitacyjnym

  Nowoczesne metody leczenia w ortopedii, krótkie pobyty chorych na oddziałach szpitalnych wymagają od zespołu terapeutycznego: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog spójności działania w opiece nad chorym. W działaniu określić należy: rodzaj operacji, metody pielęgnacyjne (standardy), sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy mikrochirurgii w ortopedii

  Dla wykonania operacji techniką mikrochirurgiczną konieczne jest posiadanie mikroskopu operacyjnego, instrumentarium mikrochirurgicznego, zestawu nici : igłą atraumatyczną grubości w granicach 7/0-11/0, dwubiegunowej końcówki koagulacyjnej elektrycznej •raz odpowiednio przygotowanego zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt pomocniczy do chodzenia

  Do ćwiczeń adaptacyjnych należy nauka chodu przy użyciu sprzętu pomocniczego. Zależnie od stanu chorego i etapu nauki chodu osób z niedowładami jednej lub obu kończyn dolnych stosuje się balkoniki, trój-i czwómogi, kule i laski.

  Balkonik do nauki chodzenia zapewnia choremu stabilność, ułatwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorego w opatrunku gipsowym

  Umiejętność obchodzenia się z opatrunkiem gipsowym należy do podstawowego wykształcenia pielęgniarki pracującej na oddziałach ortopedycznych. Zadaniem pielęgniarki jest utrzymywanie opatrunku gipsowego w takim stanie, aby zapewniał pozycję chorego tak długo, jak wymaga tego leczenie, a choremu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Replantacje kończyn i palców -zasady postępowania

  Pierwsze replantacje wykonali w 1962 r. w Bostonie Malt i McKahnn oraz Zhong-wei Chen w Szanghaju, a wyniki tych operacji przeszły najśmielsze oczekiwania, gdyż pacjenci odzyskali po operacji praktycznie pełną sprawność kończyny. Replantacje kliniczne poprzedził blisko 60-letni okres replantacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zabiegów usprawniających

  Ustalanie programu rehabilitacji leczniczej, a w tym zabiegów usprawniających jest istotnym momentem w usprawnianiu osób z dysfunkcją narządu mchu. Opierać się musi na wnikliwej analizie charakteru schorzenia, ogólnej wydolności pacjenta, jego możliwości funkcjonalnych i nastawienia psychicznego. Dokładna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorego w rehabilitacji

  Złamanie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia. Pielęgnowanie chorych po złamaniu kręgosłupa z porażeniami jest najważniejszym elementem procesu leczenia. Zaniedbania pielęgnacyjne w ciągu kilku czy kilkunastu godzin decydują o przedłużonym pobycie w szpitalu o wiele miesięcy, a często o niekorzystnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 660

  praca w formacie txt

Do góry