Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Odmienności anatomiczne stawu biodrowego u płodu i noworodka

  Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym. Powierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista. Płyn maziowy odżywiający chrząstkę i zmniejszający tarcie podczas ruchów produkowany jest przez błonę maziową pokrywającą części stawu pozbawione chrząstki szklistej. Silna torebka stawowa stabilizuje staw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia wad wrodzonych narządu słuchu

  Znaczna liczba publikacji została poświęcona przyczynom wad wrodzonych. Zostały one szczegółowo omówione w innych częściach podręcznika. Najogólniej wymienić należy czynniki genetyczne, toksyczne, hormonalne, mechaniczne, dietetyczne, wirusologiczne oraz popromienne jako czynniki sprawcze wad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania i organizacja służb państwowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

  a.    Rola administracji rządowej.

  Koordynatorem spójnej polityki państwa wobec

  niepełnosprawnych jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań jego biura należy:

  -    opracowywanie założeń dotyczących zatrudniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia patologiczna dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

  Dysplazja stawu biodrowego powstaje w okresie życia płodowego. Zwichnięcie stawu biodrowego powstałe w pierwszych miesiącach okresu płodowego określamy mianem zwichnięcia wrodzonego - teratologiczne-go, natomiast zwichnięcie rozwijające się w okresie późniejszym, w tym w wieku niemowlęcym i starszym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone kończyny górnej

  Problematyka wad wrodzonych kończyny gómej i ich leczenie nabrały w ostatnich dziesiątkach lat szczególnego znaczenia. Częstość występowania tych wad szacowana jest według ośrodków niemieckich na l na 3000 porodów, a według badaczy amerykańskich nawet na 1 na 2700 i obserwuje się tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy rehabilitacji społecznej

  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społeczno-zawodowych. Dokonuje się przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, samodzielności, pobudzanie aktywności i umiejętności społecznych niepełnosprawnych;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zarodkowy a kościec

  Układ kostny powstaje z niezróżnicowanej i multi-potencjalnej tkanki mezenchymalnej. W 3. tygodniu po zapłodnieniu w przednio-bocznej części „przyszłego” tułowia zaczynają się pojawiać pączki tkanek, stanowiące zawiązki kończyn. Zawiązki kończyn górnych pojawiają się o 2-3 dni wcześniej od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego jest elementarnym składnikiem ogólnej rehabilitacji, otwierającym osobie niepełnosprawnej drogę do poprawy jakości życia. Niepełnosprawni mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować w ogólnodostępnych zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres płodowy a układ kostny

  Od 9. tygodnia możliwe są już ruchy w stawie. W 11. tygodniu głowa k. udowej jest całkowicie uformowana w kształcie kuli. Od 11.-12. tygodnia płód zaczyna przyjmować tak zwaną pozycję płodową, to jest zgięcia, przy wiedzenia i rotacji zewnętrznej kończyn dolnych w stawach biodrowych. Pomiędzy 12. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie i szkolenie osób niepełnosprawnych

  Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizuje się w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach publicznych oddziały integracyjne. Są to oddziały o mniejszej liczbie uczniów (15-20), wśród których jest 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Takie warunki nauki mają zapewnić nie tylko zdobycie odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 556

  praca w formacie txt

Do góry