Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tomografia rezonansu magnetycznego

  Tomografia rezonansu magnetycznego, ze względu na konieczność współpracy z badanym i długi czas trwania badania nawet w porównaniu z tomografią komputerową, nie jest przydatna w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego. Jest to jednak najlepsza metoda w diagnozowaniu powikłań leczenia tej wady

  - jałowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy morfologiczne dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym

  A. Stawy niestabilne. Stawy niestabilne ulegające podwichnięciu lub zwichnięciu to nazwy najczęściej używane dla opisania patologii stawu biodrowego. Stawy te cechują się występowaniem dodatniego objawu Ortolaniegoi Barlowa. Wyróżnia się dwa typy stawów biodrowych niestabilnych.

  Typ pierwszy to staw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Należy stwierdzić, że wiele czynników wpływa na rozwój nieprawidłowości stawu biodrowego w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Są to czynniki mechaniczne, które wydają się najistotniejsze w powstaniu zniekształcenia, a także czynniki hormonalne i genetyczne. Zwykle jeden z nich zapoczątkowuje łańcuch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w okresie niemowlęcym

  U niemowlęcia, począwszy od około 5. tygodnia życia, jedynym objawem klinicznym dysplazji stawu biodrowego może być ograniczenie odwiedzenia. Test ograniczenia odwiedzenia badamy trzymając kończyny dolne w stawach biodrowych w zgięciu 90°. Wykonujemy ruch odwiedzenia obu ud w płaszczyźnie poprzecz-

  nej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Czynnikami ryzyka nazywamy okoliczności i objawy, •"órych występowanie zaobserwowano u dzieci z roz-

  - oiową dysplazją stawu biodrowego. Choć znaczenie : zynników ryzyka jest dyskutowane, to jednak więk-'Zość autorów uznaje ich istotne, pomocnicze znacze-rae w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późne rozpoznanie dysplazji stawu biodrowego

  Późne rozpoznanie zwichnięcia stawu biodrowego opieramy głównie na podstawie opisanego uprzednio objawu ograniczenia odwiedzenia, skrócenia kończyny, poszerzenia obrysu stawu biodrowego, przemieszczenia krętarza większego ku górze, braku głowy kości udowej w panewce i nadmiernej obracal-ności uda. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Występowanie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Częstość występowania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego jest zmienna w zależności od kraju, regionu czy rasy. Różnorodność danych, niezależnie od tej zmienności, jest najczęściej spowodowana różnymi kryteriami, jakimi posługiwali się badający. Większość autorów podaje wyniki badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ultrasonograficzne

  Chronologicznie, badanie ultrasonograficzne stawu biodrowego jest ostatnim wprowadzonym do diagnostyki. Zrewolucjonizowało ono dotychczasowe możliwości badania tego stawu, zwłaszcza w najmłodszej grupie dzieci - u noworodków. Choć występują pewne różnice zdań co do sposobu użycia ultrasonografii w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazewnictwo: od wrodzonej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego do rozwojowej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

  Nazwa „wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego” podawana jest już przez Hipokratesa. Faber (1938) po raz pierwszy wprowadził termin „dysplazja stawu biodrowego”, jako określenie dla tak zwanego wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Hilgen-reiner dokonał podziału na dysplazję z przemieszczeniem i bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrografia

  Artrografia to inwazyjna technika obrazowania stawu biodrowego, polegająca na wstrzyknięciu do stawu środka cieniującego. Następnie z użyciem fluoroskopii obrazowany jest staw biodrowy. Metoda ta jest wykorzystywana do określania granic lub brzegów części stawu biodrowego, które nie dają cienia na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry