Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Szpotawość biodra dziecięcego

  Wada polega na zmniejszeniu kąta szyjkowo--trzonowego kości udowej.

  Pierwotne zaburzenie rozwoju chrząstki w obrębie szyjki k. udowej w okresie płodowym powoduje, iż możliwe jest zmniejszanie się kąta S-T w życiu poza-płodowym w wyniku działania sił mechanicznych. Wada ta nie zawsze jest w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym i do czasu ukończenia 6. miesiąca życia

  Rozpoznanie rozwojowej dysplazji powinno być ustalone na oddziale noworodkowym, a leczenie rozpoczęte natychmiast. Pogląd, że leczeniem tym jest szerokie pieluszkowanie (np. potrójne), jest błędny. Niemniej zabezpiecza ono fizjologiczne w okresie noworodkowym ustawienie kończyn dolnych w stawach biodrowych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedorozwój uda

  Zaburzenia rozwojowe uda mieszczą się w szerokiej gamie zmian, poczynając od całkowitego jego braku z nieprawidłowym rozwojem miednicy, do niedorozwoju z prawidłowym ukształtowaniem k. udowej. Pappasrozróżnia 9 postaci wady obejmującej całe udo, niemniej ta rzadka wada występuje na ogół w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego

  W grupie czynników zależnych od lekarza są: niewłaściwe wskazania i błędy w leczeniu. Szelki Pavlika są przeciwwskazane w leczeniu niestabilności stawów biodrowych spowodowanej zaburzeniem bilansu mięśniowego, jak na przykład w mielodysplazji, mózgowym porażeniu dziecięcym, artrogrypozie, patologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone udo krótkie

  Wada polega na skróceniu uda, któremu niekiedy towarzyszy niewielkie jego zagięcie szpotawe na granicy górnej i środkowej V3, z pogrubieniem warstwy korowej kości po stronie wklęsłej, jednak bez zwężenia kanału szpikowego. Staw biodrowy i kąt szyjkowo-udowy nie wykazują zmian, chociaż Pappas wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią miednicy i osteotomią detorsyjną kości udowej z jej skróceniem

  Repozycją otwarta wysokiego zwichnięcia stawu biodrowego stwarza ryzyko jałowej martwicy głowy k. udowej. Stosowanie podczas jej wykonywania osteotomii miednicy ryzyko to zwiększa. W takiej sytuacji postępowaniem z wyboru jest połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią detorsyjną k...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemijające zapalenie stawu biodrowego

  W 1892 r. Lovett i Morse jako pierwsi opisali przemijające zapalenie stawu biodrowego i odróżnili je od gruźliczego. Przemijające zapalenie stawu biodrowego jest określoną jednostką chorobową występującą w dzieciństwie. Chociaż etiologia schorzenia jest niejasna, objawy, historia naturalna i wyniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resztkowa dysplazja stawu biodrowego

  Pomimo stosowania często prawidłowego leczenia nieopracyjnego lub w przypadkach nieleczonych obserwujemy dzieci bez cech niestabilności stawu biodrowego, u których występują jednak objawy resztkowej dysplazji stawu, ujawniane w obrazie radiologicznym. Najczęstszą formą resztkowej dysplazji jest deficyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Legga-Calvego-Perthesa

  Historia. Jałową martwicę głowy kości udowej u dzieci opisali niezależnie w 1910 r. Legg, Calve, Perthes iWaldestrom. Kilka lat później Perthes jako pierwszy opisał zmiany patologiczne i histopatologiczne.

  Epidemiologia. Choroba występuje najczęściej pomiędzy 4. a 8. rokiem życia, ale może zdarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji dzieci powyżej 18. miesiąca życia

  Po ukończeniu 18. miesiąca życia mamy do czynienia z późnymi rozpoznaniami rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego bądź z niepowodzeniami dotychczasowego leczenia zachowawczego w postaci pod-wichnięć i zwichnięć stawu. Ta grupa dzieci wymaga leczenia operacyjnego. Nie dotyczy to dzieci z resztkową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt

Do góry