Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Torbiel Bakera

  Przyczyny powstawania torbieli podkolanowych nie są dokładnie poznane. Przyjmuje się, iż do najczęstszych należą uszkodzenia tylnej torebki stawu kolanowego (przepuklina) oraz zapalenie kaletek maziowych w okolicy dołu podkolanowego.

  Zależnie od lokalizacji w okolicy podkolanowej, torbiel objawia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Występowanie obustronne i profilaktyczna stabilizacja drugiego stawu biodrowego

  Zwiększone ryzyko wystąpienia złuszczenia w prze-ciwstronnym stawie biodrowym nie budzi dyskusji. Istnieją jednak sprzeczne doniesienia na temat częstości występowania choroby obustronnie, wahające się od 20 do 80%. Częstość obustronnego mzgku rozpoznawanego w pierwszym badaniu waha się, według...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotna protruzja panewki

  Przyczyny powstania tej deformacji dzielimy na pierwotne i wtórne. Przyczyny wtórne to choroby metaboliczne i zapalne, takie jak: osteomalacja, wrodzona łamliwość kości, choroba Pageta, zapalenie nieswoiste i swoiste stawu biodrowego - gruźlica, reumatoidalne zapalenie stawu oraz urazy i złamania panewki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego

  Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego zostało opisane po raz pierwszy w roku 1822 przez Chate-laine.

  Częstość występowania wady szacuje się jako

  1 przypadek na 100 000 żywo urodzonych, czyli 80 razy rzadziej aniżeli wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Większość przypadków to wada sporadyczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone i nawykowe podwichnięcie lub zwichnięcie rzepki

  Definicja. Stan trwałego lub powtarzającego się nie-urazowego przemieszczania rzepki poza powierzchnie stawowe kości udowej określa jej nawykowe zwichnięcie lub podwichnięcie. Nawykowe zwichnięcie rzepki jest rzadko spotykane, częściej występujące jako wada wrodzona o utrwalonym charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /11 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna koślawość kolan

  Uważa się, że w prawidłowo ukształtowanych kończynach dolnych koślawość kolan nie powinna przekraczać kilku stopni. Odległość pomiędzy kostkami przyśrodkowymi obu stóp przy kolanach zetkniętych ze sobą nie powinna przekraczać 4 cm, ale nie zawsze jest to regułą. Fizjologiczna koślawość kolan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz radiologiczny - fazy choroby

  Faza początkowa (martwicy). Pierwszym objawem choroby na radiogramie jest zmniejszona nasada głowy kości udowej, która w porównaniu ze stroną zdrową jest niższa. Drugi istotny objaw to poszerzenie szczeliny stawu od strony przyśrodkowej. Jego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione; jako wytłumaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica bliższego końca kości udowej jako następstwo leczenia zachowawczego lub operacyjnego

  Do czynników ryzyka wystąpienia martwicy zalicza się wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia, stopień przemieszczenia głowy kości udowej i metody leczenia. Zaobserwowano częstsze występowanie tego powikłania wraz ze wzrostem wieku dziecka w chwili rozpoczęcia leczenia, jednak na cięższe postacie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w zależności od wieku w chwili ustalenia rozpoznania

  Celem leczenia jest uzyskanie koncentrycznej repo-zycji lub inaczej koncentrycznego ustawienia głowy k. udowej w panewce stawu biodrowego. Określenie „koncentryczne” oznacza takie usytuowanie głowy w panewce, w którym środek głowy k. udowej znajdował się w środku panewki. Wyniki wielu badań potwierdziły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (mzgku) polega na przemieszczeniu się nasady głowy kości udowej względem przynasady bez zaistnienia jakichkolwiek uchwytnych czynników sprawczych. Pomimo braku jednoznacznego określenia etiologii schorzenia obecnie uznaje się, że jest to choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry