Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przerost palców

  Obraz kliniczny charakteryzuje się zwiększoną i narastającą ze wzrostem dziecka długością i obwodem jednego lub więcej palców (ryc. 26.50). Przerost zarówno tkanek miękkich, jak i kości obejmuje często stopę (pes gigas, macropedia, hypertrophia con-genita pedis), a nawet wyżej leżące części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ustawienie rzepki (łac. patella alta)

  Uważa się, że zróżnicowana wysokość w ustawieniu rzepki w stosunku do kłykci kości udowych wiąże się z dolegliwościami przedziału rzepkowo-udowego i niestabilnością tego stawu. Powodem nieprawidłowego wysokiego ustawienia jest spastyczność w chorobach układu nerwowo-mięśniowego, np. w mózgowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie operacyjne poprawcze wrodzonej stopy końsko--szpotawej

  Możliwości przywrócenia prawidłowych stosunków anatomicznych w wyniku uwolnienia tkanek miękkich kończą się w wieku około 2,5 lat. Decydujący est nie wiek kalendarzowy, ale kostny dziecka oraz w łaściwości jego tkanki łącznej (np. cechy wiotkości stawowej, obecne u dziecka z wrodzoną stopą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzepka wieloczęściowa (łac. patella bipartita).

  Obecność dodatkowych jąder kostnienia w obrębie rzepki nadaje jej charakterystyczny obraz radiologiczny, a mianowicie składa się ona z kilku części. Poszczególne części kostne są połączone tkanką włóknistą i chrzęstną. Uraz może naruszyć połączenia i spowodować powstanie dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół fałdu maziowego

  Fałdy maziowe w obrębie stawu kolanowego są pozostałością fałdów obecnych we wczesnym życiu płodowym. Przetrwały całkowity fałd maziowy może powodować dolegliwości bólowe na przed-nio-przyśrodkowej powierzchni stawu kolanowego, ponad rzepką, nasilające się po dłuższym staniu lub kucaniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony staw rzekomy piszczeli

  Wrodzony staw rzekomy piszczeli (wsrp) jest wadą występującą bardzo rzadko (1:190 000). Jest on problemem biologicznym, a nie jedynie mechanicznym, co sprawia, że leczenie jest bardzo trudne i przez dziesięciolecia napotykało liczne niepowodzenia. W postaci rozwiniętej występuje u noworodków rzadko. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony brak strzałki

  Wrodzony brak lub niedorozwój strzałki, jakkolwiek rzadki, jest najczęściej występującym wrodzonym brakiem kości długich. O całkowitym braku strzałki nie należy mówić przed ukończeniem 5. rż., gdyż do tego czasu może istnieć niewidoczna w obrazie radiologicznym chrzęstna nasada. Wadzie układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Sindinga-Larsena-Johanssona, kolano skoczka (ang.jumper’s knee)

  Dotyczy dzieci aktywnych ruchowo, najczęściej chłopców pomiędzy 10. a 14. rokim życia. Dolegliwości zlokalizowane są w obrębie dolnego bieguna rzepki i ujawniają się przy wykonywaniu ruchów czynnych. Spowodowane są one przez duże siły pociągające więzadła właściwego rzepki. W początkowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwolnienie tylne

  Definicja. Technika ta polega na wydłużeniu ścięgna Achillesa, przecięciu więzadła piętowo-strzałkowe-go oraz troczka mm. zginaczy, kapsulotomii tylnej skokowo-goleniowej i skokowo-piętowej. Jeżeli występuje funkcjonalna przewaga mięśni supinujących, może towarzyszyć temu wydłużenie ścięgna m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddzielająca jałowa martwica kostno-chrzęst-na (łac. osteochondrosis dissecans)

  U dzieci występuje stosunkowo rzadko. Etiologia zmiany jest nadal przedmiotem dyskusji, aczkolwiek ostatnio podważa się teorię zmian pourazowych, ponieważ stwierdza się ją bardzo często bez związku z aktywnością fizyczną. Schorzenie występuje częściej u chłopców i w drugim dziesięcioleciu życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 726

  praca w formacie txt

Do góry