Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Chód „gołębi”

  Definicja. Skręcanie stóp w chodzie w fazie podparcia (obciążania) do wewnątrz. Faza przekolebania następuje przez zewnętrzny brzeg przodostopia, a nie przez paluch. W pozycji stojącej dziecko na ogół ustawia stopy poprawnie. Ten wariant chodu z reguły dotyczy obu kończyn.

  Etiopatogeneza tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa statyczna ze skróceniem ścięgna Achillesa

  Jest to wariant zniekształcenia opisanego powyżej. Należy podkreślić, że u dzieci przykurcz dotyczy mięśnia brzuchatego łydki, a nie samego ścięgna, co jest o tyle istotne, że z reguły jest to brak zgięcia grzbietowego stopy w stawie skokowo-goleniowym przy wyprostowanym kolanie. Należy upewnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa końsko-szpotawa porażenna poiniekcyjna

  Definicja. Porażenna stopa końsko-szpotawa jest zniekształceniem rzadkim, które występuje głównie u noworodków i niemowląt, sporadycznie u dzieci starszych. Częściej dotyczy wcześniaków. Chociaż jej przyczyną jest czynnik jatrogenny, to jednak dziecko ze szpitala zostaje na ogół wypisane bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /7 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wydrążona idiopatyczna

  Wydrążenie sklepienia podłużnego stopy może pojawić się już w okresie wczesnego dzieciństwa, niekiedy później, najczęściej podczas skoku wzrostowego. Pomimo że zniekształcenie nazywamy idiopatycz-nym, to należy doszukiwać się cech uszkodzenia układu nerwowego, najczęściej mielodysplazji lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół cieśni kanału stępu

  Definicja. Zespół ten, będący analogiem zespołu cieśni kanału nadgarstka, spowodowany jest uciskiem n. piszczelowego tylnego i jego gałęzi końcowych w obrębie kanału stępu, pokrytego troczkiem mm. zginaczy, powodując ich neuropatię. Izolowana neuro-patia n. podeszwowego przyśrodkowego spowodowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paluch koślawy

  Zniekształcenie koślawe palucha jest częstym zniekształceniem stopy osoby dorosłej, rzadszym w wieku rozwojowym. Paluch ulega rotacji zewnętrznej w stawie śródstopno-palcowym I w płaszczyźnie podłoża (koślawość) oraz rotacji wewnętrznej w płaszczyźnie czołowej. Zniekształceniu towarzyszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przywiedzenie przodostopia

  Wrodzone przy wiedzenia przodostopia jest wadą, w której przednia część stopy jest przywiedziona w stawie stępowo-śródstopnym (Lisfranca). Wada występuje u 1 na 1000 żywo urodzonych dzieci, przy czym u ponad połowy obustronnie. Zdarza się występowanie rodzinne. U około 10% dzieci z wrodzonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa serpentynowa

  Stopa serpentynowa została po raz pierwszy opisana przez McCormica i Blounta w 1949 r., ale prawdopodobnie jako pierwszy opisałją//e«/^ już w roku 1863.

  Definicja. Stopa serpentynowa uważana jest za rzadkie zniekształcenie, którego istotę stanowią nieprawidłowe relacje w obrębie stępu i przodostopia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne ubytki promieni stopy

  Dotyczą one z reguły braku kk. śródstopia i palców od strony strzałkowej lub piszczelowej i rzadko występują jako wada izolowana. Przeważnie łączą się z takimi wadami, jak wrodzony brak strzałki czy piszczeli, oraz przewężeniami w obrębie goleni i stopy.

  Łagodniejszą formą wady jest wrodzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone wady palców stóp

  Obraz kliniczny. Liczba palców jest zwiększona. Palce dodatkowe (nadliczbowe) mogą zawierać wszystkie elementy normalnego palca lub tylko jego części. W zależności od tego, czy dodatkowe palce występują po stronie piszczelowej, czy strzałkowej, polidaktylię określamy jako preaksjalną lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 876

  praca w formacie txt

Do góry