Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  REGULACJA POSTAWY W UJĘCIU NEUROFIZJOLOGICZNYM

  Zgodnie z cytowaną wcześniej zasadą Molliera, postawa ciała nie może być rozpatrywana w oderwaniu od systemu jej regulacji (sterowania). Bez udziału systemu regulacji nie jest bowiem możliwe wykonanie jakiegokolwiek zadania mchowego, a więc także i przyjmowanie określonej postawy, ani jej utrzymywanie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /13 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYKA CIAŁA W UJĘCIU ROZWOJOWYM

  Jedną z podstawowych cech postawy jest jej zmienność. Chodzi tu jednak nie tylko o pewne odchylenia od osobniczego wzorca (oscylowanie wokół tego wzorca), obserwowane w stosunkowo krótkich wycinkach czasu (np. w ciągu dnia), lecz przede wszystkim o istotne zmiany zachodzące w trakcie filo- i ontogenezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /18 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA"

  Według S. Bąka, W. Degi, M. Kutzner-Kozińskiej, K. Milanowskiej, D. Tylmana i innych autorów, postawą ciała nazywamy sposób trzymania się człowieka w swobodnej pozycji stojącej, albo swobodny układ ciała w tej pozycji, uwarunkowany podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz odpowiednim nawykiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /12 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZA JAKO PODSTAWA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W ujęciu encyklopedycznym, termin diagnoza oznacza rozpoznawanie choroby na podstawie analizy zmian, jakie wywołuje ona w ustroju. Ponieważ chodzi tutaj o zmiany anatomiczne lub zaburzenia czynności różnych narządów, powyższy termin w szerszym ujęciu może również oznaczać rozpoznawanie (określanie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia statyki ciała

  Zaburzenia statyki ciała stanowią dziś poważny problem - przede wszystkim ilościowy. Wynika to głównie z faktu, iż wśród zaburzeń tych znajdują się m.in. rozmaite odchylenia od prawidłowej postawy ciała. Liczne występowanie wad postawy stało się z kolei powodem sporego zainteresowania tą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE NARZĄDU RUCHU DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Badanie narządu mchu, przeprowadzane dla potrzeb postępowania korekcyjnego, obejmuje - podobnie jak każde inne badanie lekarskie -wywiady oraz badanie fizykalne. To ostatnie bazuje przede wszystkim na ocenie wzrokowej (oglądaniu), choć czasami wykorzystuje się również i zmysł dotyku (obmacywanie). Badanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /13 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Oczywiste jest, że korygowanie jakichkolwiek zaburzeń statyki ciała musi bazować na podstawowych wiadomościach z zakresu anatomii i fizjologii narządu ruchu oraz biomechaniki ogólnej i klinicznej. Wiadomości te, wsparte podstawowymi wiadomościami klinicznymi i terapeutycznymi, pozwalają bowiem na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak jajnika

  Rak jajnika rozpoznawany jest na ogół późno. W początkowym okresie brak jest objawów. Nie opracowano metody wczesnego rozpoznawania i brak jest rutynowych działań profilaktycznych.

  Przebieg kliniczny jest różny. Obecnie nowotwory złośliwe jajnika występują w 5—6% wszystkich przypadków nowotworów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak sutka

  Rak sutka jest zazwyczaj twardym guzkiem, źle odgraniczonym od otaczających tkanek. Występuje zaciąganie skóry samoistne lub przy zmianach pozycji piersi. Daje przerzuty drogami chłonnymi i krwionośnymi. W pierwszym etapie zajmuje węzły chłonne pachowe oraz  węzły przymostkowe, w drugim etapie — węzły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /7 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menopauza

  Menopauza oznacza ostatnią miesiączkę w życiu kobiety, a występuje przeciętnie w 49 roku życia (45—57). Okres przekwitania (klima-kterium) oznacza okres 6 lat poprzedzających menopauzę (przedme-nopauzalny) i 6 lat po menopauzie (pomenopauzainy). W 6 lat po okresie menopauzalnym następuje okres starczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /4 651

  praca w formacie txt

Do góry