Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W pojęciu środki postępowania korekcyjnego mieści się zarówno baza tego postępowania,, jak i stosowane w nim ćwiczenia oraz inne zabiegi, które na podłożu powyższej bazy umożliwiają realizację określonych zadań omawianego postępowania.

  Materialno-techniczną bazę postępowania korekcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /6 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Termin ''metoda" oznacza świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania (działania) dla osiągnięcia określonego celu lub celów. Metody omawianego postępowania oznaczają więc rozmaite sposoby, za pomocą których korygowane i/lub kompensowane są zaburzenia statyki ciała, Sposoby te uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA WADLIWA

  W jednym z poprzednich rozdziałów, określenie postawa wadliwa przypisano tym odchyleniom od prawidłowej postawy, którym nie towarzyszą zmiany ukształtowania kręgosłupa. W omawianej grupie mogą się więc znaleźć. "drobnerlodchylenia od prawidłowej postawy, jakie obserwujemy zwykle w obrębie klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /8 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA DODATKOWE W OCENIE ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  W niektórych przypadkach stwierdzonych na podstawie badania fizykalnego zaburzeń statyki ciała, konieczne jest jeszcze wykonanie indywidualnie dobranych badań dodatkowych. Badania te służą zwykle określaniu podłoża zaistniałych zaburzeń, oraz rodzaju i stopnia zaawansowania zmian. Niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /8 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY OCENY POSTAWY CIAŁA

  Niedoskonałość badania fizykalnego jako metody oceny postawy ciała, jego czasochłonność i trudność czytelnego przedstawienia i zarejestrowania wyników spowodowały, że na przestrzeni lat wypracowywano wciąż nowe metody takiej oceny. Jedne z nich miały nadawać się przede wszystkim do masowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADANIA STÓP

  Poza zwykłymi oględzinami i przedstawionymi wcześniej pomiarami stóp, w praktyce stosowane są również i inne, obiektywne metody oceny stóp. Właściwie nie używanym już dziś urządzeniem jest przyrząd kołeczkowy Matthias a,pozwalający na ocenę (zmierzenie) wysokości sklepienia stopy. O wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWY KLINICZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W poprzednich rozdziałach wielokrotnie podkreślano już niemożność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "prawidłowa postawa ciała”. Z tych samych względów określenie "nieprawidłowa postawa ciała" jest mało precyzyjne, a w niektórych przypadkach wręcz dyskusyjne, W opracowaniach różnych autorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  Przyczyny zaburzeń statyki ciała mogą być różne. Sporą rotę w tym względzie przypisuje się działaniu rozmaitych czynników zewnętrznych, które przeważnie nie stanowi bezpośredniej przyczyny wady, lecz może mieć wpływ na kształtowanie i utrwalanie się nawyku nieprawidłowej postawy, a nawet - w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /16 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

  Jak już wielokrotnie podkreślano, określenie wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest mało precyzyjne, Podstawowy problem dotyczy tu kryteriów, pozwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie jednostkowej postawy do tej grupy wad. Dotyczy on jednak raczej sylwetek z pogranicza postawy prawidłowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /12 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostno-stawowy i jego rola dla statyki ciała

  Układ kosino-stawowy pełni trojaką funkcję: podporową, ruchową i ochronną. Funkcji tych, zwłaszcza podporowej i mchowej, nie da się wprawdzie ściśle oddzielić od siebie, aczkolwiek można tu wskazać na jednoznaczną rolę czynności podporowych w statyce ciała. Odpowiednia budowa omawianego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /10 619

  praca w formacie txt

Do góry