Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój orientacji w linii środkowej ciała

  Wraz z postępem rozwoju integracji napięcia posturalnego dochodzi do rozwoju organizacji wzdłuż linii środkowej ciała. Okres silnej symetrii występuje między 16 a 18 tyg. życia dziecka. Około 20 tyg. obserwuje się pierwsze próby przekraczania linii środkowej dotyczy to nie tylko ręki, ale także oczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w czwartym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 4 miesiącu życia w pozycji supinacyjnej:

  •    sięganie do kolan

  •    przetaczanie na boki w pozycji pronacyjnej:

  •    podpór na kończynach górnych z ustawieniem łokci przed linią barków

  Rozwój w supinacji

  Występująca już od 3 mies. kontrola głowy i kończyn górnych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /8 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensoryczny Rozwój niemowlęcia

  Celem niniejszej pracy jest opisanie rozwoju niemowlęcia - szczególnie sfery postawy i lokomocji - jako ciągu następujących po sobie doświadczeń sensomotorycznych, które warunkują kolejne stadia rozwoju oraz przedstawienie nieprawidłowości, wskazujących na zaburzenia rozwoju i utrudniających prawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt udowy

  Trójkąt udowy (trigonum femorale). Skośnie przebiegający m. krawiecki (m. sartorius) odgranicza poniżej więzadła pachwinowego (regio inguinalis) lejkowaty Irójkąl udowy, którego dno tworzy m. biodrowo-lędźwiowy i m. grzebieniowy (m. iliopsoas et m. pectineus). Przez trójkąt ten przebiegają naczynia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa i tt . biodrowe tworzą tu 3 układy krążenia obocznego; 1) w na jbliższej okolicy grzebienia kości biodrowej, 2) w obrębie stawu biodrowego, 3) w okolicy szyjki kości udowej. T. głęboka uda (a. profunda femoris), która z reguły odchodzi około 3-6 cm poniżej więzadła pachw inowego od t...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy

  Sław kolanowy jest stawem obrotowo-zawiasowym (troclioginglymus) i ze wszystkich stawów ciała ludzkiego ma on największą i najbardziej złożoną przestrzeń wewnętrzną. Największa ilość płynu mieści się w jamie stawowej w pozycji lekkiego zgięcia. W zakresie kształtu i przebiegu oba więzadła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzbiet stopy

  Skóra grzbietu stopy jest uboga w tkankę tłuszczową, a tkanka podskórna jest luźna i zdolna do rozciągania się, dzięki czemu obrzęk może tu się względnie łatwo rozprzestrzeniać nawet wówczas, kiedy przyczyna jego znajduje się w obrębie podeszwy. Rozległa sieć żylna grzbietowa (rete venosum...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palec

  W obrębie każdego palca z wyjątkiem kciuka znajdują się 3 stawy. Staw śródręczno-paliczkowy jest stawem kulistym, pozostałe zaś są stawami zawiasowymi. Dzięki napinającym się przy zgięciu więzadłom pobocznym w znacznym stopniu jest ograniczony ruch obrotowy oraz w pozycji zgięciowej palca ruch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie nerwu łokciowego

  Porażenie n. łokciowego: wypada tu czynność mm. międzykostnych, III i IV mm. glistowatych, m. przywodziciela kciuka, jak też m. zginacza łokciowego nadgarstka. Od mięśni międzykostnych jest uzależnione zginanie w stawach śródręczno-paliczkowych oraz prostowanie w stawach międzypa-liczkowych palca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pośladkowy

  M. pośladkowy wielki jest objęty całkowicie powięzią pośladkową, klóra przechodzi następnie w głąb między duże wiązki mięśniowa i tworzy tym samym przedziały. Dlatego też bardzo często ropnie ograniczają się wyłącznie do tych przedziałów. Z kolei znajdująca się ponad m. pośladkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 599

  praca w formacie txt

Do góry