Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakłady i gabinety fizykoterapii

  Gabinet fizykoterapii powinien posiadać odpowiednie warunki materialne, personalne i organizacyjne. Najważniejsze z nich to:

  1.    Kompetentny personel. Rozróżnia się kilka stopni kompetencji zależnych od wykształcenia zawodowego.

  2.    Warunki materialne - pomieszczenia, infrastruktura instalacyjna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe sposoby wykonywania zabiegów

  Rozróżnia się trzy sposoby wykonywania zabiegów ze względu na rolę i udział terapeuty.

  1. Zabiegi wymagające przez cały czas czynnego udziału terapeuty.

  Terapeuta wykonuje zabieg osobiście, a zatem pozostaje przy pacjencie przez cały czas. W jego polu widzenia powinien znajdować się zarówno pacjent (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personel

  1.    Lekarze

  W gabinecie fizykoterapii ordynuje lekarz specjalista medycyny fizykalnej i baI-neoklimatologii lub specjalista rehabilitacji. Wskazane jest połączenie tych specjalizacji. Każdy większy zakład fizykoterapii powinien zatrudniać lekarza. W mniejszych gabinetach powinien być lekarz nadzorujący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle, drgania, rytmy

  Najogólniej mówiąc, cykle, rytmy i drgania są to jednostajnie (występujące w jednakowych odstępach czasu) powtarzające się zmiany ilości (a zatem także napięcia i natężenia) przepływającej energii. Rytmiczne przemieszczanie się energii, a stąd cykliczny przebieg wielu procesów fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energie sztuczne i fizykochemiczne zmiany bierne

  Sztuczne energie występują w biosferze w bardzo małej ilości lub w ogóle nie występują. Są wytwarzane przez aparaty (generatory) zbudowane przez człowieka.

  Dla sztucznych energii nie ma swoistych receptorów, zapoczątkowujących ogólnou-strojowe mechanizmy przystosowawcze, ani receptorów czuciowych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje na energie naturalne

  Energie naturalne są stałym elementem środowiska człowieka. Rozwój filogenetyczny (rodzajowy) i ontogenetyczny (osobniczy) człowieka i wszystkich istot żywych odbywał się wśród obfitych źródeł naturalnych energii, które warunkują powstanie, utrzymanie i rozwój życia. Wahania ilości tych energii w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne miary leczniczych dawek energii

  Dawki energii terapeutycznych określa się dwoma probierzami:

  1)    miarami fizycznymi,

  2)    oddziaływaniem na tkanki, czyli miarą terapeutyczną.

  Dawkę energii określają jej miary fizyczne, dla których zasadnicze są pojęcia: ilości, mocy i gęstości energii.

  Energia dochodzi do organizmu w formie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki energii i mocy

  Podstawową jednostką energii jest dżul [J]. Inne jednostki to: kaloria, 1 kal = 4,18 J; kilogramometr, 1 kgm = 9,8 J; kilowatogodzina, 1 kWh = 3 600 000 J.

  Rozłożenie energii w czasie określa się jako moc, inaczej mówiąc moc jest to energia działająca w jednostce czasu. Jednostką mocy jest wat (W), a 1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośniki energii

  Aby przemieścić energię cieplną, elektryczną i mechaniczną konieczne są nośniki energii. Promieniowanie elektromagnetyczne nie potrzebuje nośnika, rozprzestrzenia się samoistnie. Nośniki energii charakteryzują się przewodnością i pojemnością. Przewodność lub przewodnictwo oraz jego odwrotność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  Podręcznik ma za zadanie przedstawić współczesną fizykoterapię w sposób tak jasny i dokładny, by nawet skomplikowane metody terapeutyczne stały się zrozumiałe i łatwe do praktycznego zastosowania. Metody uzdrawiania nazywane dziś fizykoterapeutycznymi służą ludzkości od zarania dziejów. Wchodziły do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 035

  praca w formacie txt

Do góry