Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespól TRPS

  Zespól TRPS [del(8q)| występuje w dwóch formach: TRPS l (tricho-rldnophalan-geal lype / syndrome wskutek delecji 8q24.1; charakteryzuje się niezwykle typowym wyglądem twarzy z gruszkowatym nosem, rzadkimi i cienkimi włosami i stożkowatym wyglądem nasad kości) i TRPS 11, czyli zespól Langera i Giediona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania i zasady oferowania oraz przeprowadzania badań prenatalnych

  Wobec ograniczonych ciągle możliwości leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapobieganie im. Diagnostyka prena-(alna jest najhardziej skuteczni) form;) poradnictwa genetycznego. Obie te formy działania są w stanie istotnie zmniejszyć liczbę, ciężkich chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /10 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z dzieckiem z wadami wrodzonymi

  A. Dziecko z wadami wrodzonymi zawsze należy skierować do poradni genetycznej.

  Ii. Jeżeli ze względu na stan ogólny dziecka nie można go przetransportować do poradni genetycznej, a rokowanie co do przeżycia jest zle, konieczne jest postępowanie diagnostyczne, które umożliwi określenie przyczyny choroby w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja oddechowo-krążeniowa u dzieci

  Zasady zostały opracowane przez Grupę Pediatryczną Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Resuscytacji (The Paediatric Life Support Working Party orthe Eu-ropean Resuscitation Council); opublikowano je w 2000 r. [ 2, 3 |. Ustalenia powyższe zmieniły zasady podobnego dokumentu z roku 1998 11 j. W roku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /14 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania zaawansowane - zmiany

  I. Do wentylacji poleca się użyć worka samorozprężalnego oraz maski twarzowej lub krtaniowej albo rurki dotchawiezej (zależy lo od doświadczenia ratowników oraz dostępnego sprzętu).

  2.    Wymagane jest potwierdzenie wprowadzenia rurki dotchawiczej do tchawicy za pomocą kapnografii lub wykrycia dwutlenku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracje liczbowe

  Wśród aberracji liczbowych chromosomów wyróżnia się aneuploidię i poliploidię. Komórki, w których liczba chromosomów stanowi wielokrotność liczby haploidal-nej-23, nazywamy poliploidalnymi (np. 69, XXY). Jeżeli liczba chromosomów w kariotypie nie stanowi prostej wielokrotności liczby haploidalnej, np. 47...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Williamsa

  Zespól Williamsa |del(7ql l .3)| jest wieloukladowym schorzeniem, dotyczącym przede wszystkim tkanki łącznej. Do stałych objawów należą: charakterystyczny wygląd twarzy, wada serca (zazwyczaj nadzaslawkowe zwężenie aorty, obwodowe zwężenie tętnic płucnych), hiperkalcemia/hiperkalciuria, specyficzny typ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Downa

  Zespół Downa (z.D.), czyli trisomia 21, należy do najczęstszych aberracji chromosomowych. Zespół ten jest najczęstszą przyczyną uwarunkowanego genetycznie niedorozwoju umysłowego w populacji ludzkiej.

  Etiologia. Z.D. może powstać podczas gametogenezy, zapłodnienia lub we wczesnym okresie zygotycznyrn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracje strukturalne

  a. Translokację są najczęstszymi aberracjami strukturalnymi. Transłokacja jesl przeniesieniem materiału z jednego chromosomu na drugi. Dochodzi do niej w wyniku pęknięcia obu chromosomów i naprawy w miejscu nieprawidłowego ułożenia lub przypadkowej rekombinacji pomiędzy chromosomami niehomolo-gicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Submikroskopowe deiecje jako jedna z przyczyn wad wrodzonych

  Wiele zespołów uwarunkowanych genetycznie powstaje w wyniku bardzo małej delecji (niekiedy duplikacji) określonego odcinka chromosomu, .tej wykrycie znajduje się na granicy zdolności rozdzielczej mikroskopu świetlnego. Zespoły te, nazywane submikroskopowymi delecjami bądź mikrodelecjami, dotyczą delecji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 875

  praca w formacie txt

Do góry