Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stan drgawkowy u dzieci

  Stan drgawkowy jest to trwający 30 min i dłużej napad drgawkowy lub też nawracające napady, między którymi dziecko nie odzyskuje świadomości.

  Etiopatogeneza. Drgawki to wynik nadmiernych i synchronicznych wyładowań elektrycznych grupy neuronów o.u.n.

  Drgawki mogą być idiopatyczne lub wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

  Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce w przełyku dziecka

  Ciała obce stanowią najczęstszą przyczynę niedrożności dróg oddechowych. W razie podejrzenia obecności ciała obcego należy je jak najszybciej próbować usunąć.

  U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbuje się usunąć, wykonując uderzenia w plecy lub uciskanie mostka. Ratownik układa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie OIT

  OIT musi mieć odpowiednie wyposażenie, personel i sposób pracy, tak aby u każdego chorego w nim leczonego można było zastosować każdą formę leczenia bezpośrednio w miejscu, w którym przebywa. Organizacja i wyposażenie OIT wymagają spełnienia określonych przepisami standardów. OIT pracują w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

  Mimo maksymalnego zaangażowania zespołu medycznego i stosowania nowoczesnych metod leczenia nie zawsze udaje się uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia narządów, w tym mózgu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku albo bezpośredniego urazu głowy, albo - pośrednio - w wyniku niekontrolowanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia u dzieci

  Stanem zagrożenia życia nazywa się niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak: układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy), układ oddechowy i układ krążenia. Układy te mogą się znajdować w stanie zarówno nadmiernego pobudzenia, jak i porażenia ich czynności. Niewydolność powyższych układów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu ogólnego noworodka

  Badanie kliniczne (przedmiotowe) noworodka powinno być dwuetapowe. Wstępną ocenę stanu noworodka przeprowadza się bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na:

  -    adaptację pourodzeniową noworodka ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs

  Wstrząs jest stanem, w którym zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

  Podział. Rozróżnia się zależnie od przyczyny następujące rodzaje wstrząsu:

  a.    wstrząs krwotoczny (hipowolemiezny) - wywołany zmniejszeniem objętości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady intensywnego leczenia w ostrych zatruciach

  Trucizną jest każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub powstała wewnątrz organizmu, która powoduje lub może powodować chorobę (według W, Martina, 1957).

  Dziecko zatrute powinno być przyjęte na oddział intensywnej terapii dziecięcej (OITD) lub OIT dla dorosłych lub do ośrodka toksykologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu dziecka po przyjęciu do OIT

  Badania pomocnicze w czasie przyjęcia do OITD nie mają większego znaczenia. Wykonuje się je w okresie późniejszym, po zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych i po usunięciu łub wyrównaniu zaburzeń ogólnoustrojowych (kwasicy, zaburzeń jonowych). Konieczne jest zabezpieczenie zarówno środka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 470

  praca w formacie txt

Do góry