Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakażenie układu moczowego u noworodków(z.u.m.)

  Częstość występowania z.u.m.: noworodki donoszone - l%, wczcśniaki - 3%; częściej (pięciokrotnie) u chłopców - u nich też częściej niż u dziewczynek stwierdza się w tym okresie wady układu moczowego.

  Etiologia. Najczęstszy patogen: Escherichia coli.

  Objawy kliniczne. Objawowe z.u.m. u noworodków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwicze zapalenie jelit (NEC)

  Występuje u noworodków urodzonych przedwcześnie i sporadycznie u noworodków donoszonych. Patogeneza wiąże się z uszkodzeniem ściany jelita pod wpływem niedotlenienia, niedokrwienia i czynników zakaźnych, nakładającym się na niedojrzałość mechanizmów obronnych noworodka. Najczęściej zajęty jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody między komarowej (VSD)

  Jest to najczęstsza wrodzona wada serca. Ubytek może być umiejscowiony w części błoniastej, mięśniowej, w okolicy stożka poniżej zastawki aortalnej (podnaczy-niowy) lub w kilku miejscach przegrody międzykomorowej. Objawy zależą od wielkości przecieku krwi:

  - przy objętości przecieku < 50% —> szmer...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia bakteryjne u noworodków

  Występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a icłi częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Do zakażenia może dojść w następujący sposób:

  przezlożyskowo, w przebiegu bakteriemii u matki,

  -    drogą wstępującą,

  w wyniku aspiracji płynu owodniowego lub krwi podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posocznica u noworodka

  Posocznica jest zespołem objawów klinicznych spowodowanych obecnością bakterii i ich jadów (toksemia) we krwi noworodka.

  Objawy kliniczne. Posocznica noworodkowa może się objawiać pod postacią

  różnych objawów - od początkowo .subtelnych i nieswoistych po piorunujące objawy wstrząsu:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u nowordka

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u co trzeciego noworodka z posocznicą.

  Etiologia. Najczęstsze czynniki etiologiczne odpowiedzialne u noworodków za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to - Escherichia coli i inne pałeczki jelitowe Gram-u jemne, Slreptococcus agalactiae i Listeria...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja noworodka

  Ma na cci u przywrócenie prawidłowych funkcji oddychania i krążenia. Wszystkie osoby mające kontakt z, noworodkiem (lekarze, pielęgniarki i położne) powinny być przeszkolone i biegle w zakresie resuscytacji.

  Zabiegów resuscytacji wymaga 50-80% noworodków urodzonych przedwcześnie.

  Czynniki ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostra niewydolność oddechowa u dzieci

  Ostra niewydolność oddechowa (o.n.o.) to niemożność utrzymania homeostazy ustroju (pH) bez konieczności stosowania oddechu zastępczego.

  Etiopatogeneza. O.n.o. może być ośrodkowa (uszkodzenie o.u.n.); obturacyjna (niedrożność dróg oddechowych - ciało obce); restrykcyjna (zmniejszenie powietrz-ności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata przytomności dziecka

  Utratą przytomności nazywa się stan, w którym człowiek nie reaguje na bodźce środowiska zewnętrznego, w tym szkodliwe, a na bodźce wewnętrzne reaguje ospale, lub też nie oddziałuje na nie w ogóle.

  Etiopalogeneza. Do najczęstszych przyczyn utraty przytomności u dzieci należą: urazy czaszki, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne i lecznicze na oddziale intensywnej terapii

  Jest ono trzyctapowe.

  Etap 1 obejmuje przywrócenie i podtrzymywanie czynności życiowych oraz wyrównanie zaburzeń, które powstały w wyniku niewydolności czynności życió-wych. W okresie tym działania lecznicze muszą być podejmowane szybko, według określonych protokołów postępowania. Działania takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry