Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kardiomiopatia przerostowa

  Etiologia. Jest prawdopodobnie najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą serca.

  Przerost mięśnia sercowego prawie zawsze jest asymetryczny. Najczęściej zajęta jest przegroda międzykomorowa. Przerost mięśnia może być obecny od razu po urodzeniu lub we wczesnym okresie życia, ale w większości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinica

  -    Sinica występuje wówczas, gdy stężenie odtienionej hemoglobiny wynosi powyżej 5 g%. Orientacyjna ocena utlenowania krwi tętniczej na podstawie zabarwienia skóry jest niewiarygodna; bardziej miarodajny jest stopień zasinienia ję-. zyka i błon śluzowych.

  -    W różnicowaniu kardiologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia rozstrzeńiowa

  Kardiomiopatia rozslrzeniowa może być pierwotna i wtórna. Wtórna kardiomiopatia rozslrzeniowa może być następstwem przebytego zapalenia mięśnia sercowego, nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, koarklacji aorty. Zmiany pierwotne mogą dotyczyć nie tylko lewej, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tony serca

  Pierwszy (on serca powstaje na początku skurczu komór, synchronicznie z zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych. Jest najgłośniejszy na koniuszku serca. Na głośność I tonu wpływają wibracje zastawki dwudzielnej

  i mięśnia sercowego oraz pojemność lewej komory. Wzmocnienie 1 lonu występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej dostarcza informacji o wielkości i kształcie serca oraz o stanie łożyska naczyniowego płuc.

  - Do oceny wielkości serca używa się wskaźnika sercowo-piersiowego. Jest on ilorazem maksymalnego poprzecznego wymiaru serca i maksymalnego poprzecznego wymiaru klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie elektrokardiograficzne

  -    Zapis EKG rejestruje sygnały elektryczne wytwarzane w warunkach prawidłowych przez węzeł zatokowy; rozprzestrzeniają się one na przedsionki i komory, powodując icłi depolaryzację. W melodyce badania ważne jest uwzględnienie odprowadzeń po prawej stronie klatki piersiowej (RV3, RV4), ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie echokardiograficzne

  Kompleksowa echokardiograficzna ocena serca uwzględnia informacje płynące z różnych technik badania echokardiograficznego - badanie w prezentacji M, dwuwymiarowe (2D) oraz ocenę przepływów metodą Dopplera z użyciem fali pulsacyjnej, ciągłej oraz kodowanej kolorem (kolorowy Doppler).

  Badanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie mięśnia sercowego

  -    Badania laboratoryjne rutynowo wykonywane nie mają istotnego znaczenia diagnostycznego. Odczyn Biernackiego rzadko jest przyspieszony nawet w ciężkich uogólnionych zakażeniach u noworodka. Wartości Iransaminaz i dehydrogenazy mleczanowej mogą być podwyższone. Pewną wartość diagnostyczną ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenie wirusem HIV u noworodka

  Wirus 1-1IV jest czynnikiem etiologicznym zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS). 14-40% noworodków zakażonych matek ulega zakażeniu podczas ciąży. Do zakażenia noworodka może dojść wewnątrzmacicznie, okoloporodowo oraz po urodzeniu, najczęściej w trzecim trymestrze ciąży. Najistotniejszymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

  Ubytek może być umiejscowiony w dole owalnym (ASD U) lub w dolnej części przegrody (ASD 1). Ubytkowi o typie ASD I może towarzyszyć rozszczep zastawki mitralnej - częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Rzadziej występuje ubytek typu sinus venosus na granicy z żyłą główną górną, zwykle z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry