Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Refluks żołądkowo-przełykowy

  Jest to zespól objawów klinicznych i zmian morfologicznych, które powstają jako następstwo patologicznego odpływu treści żołądka do przełyku.

  Eliopatogeneza. W warunkach fizjologicznych refluks żołądkowo-przełykowy jest zjawiskiem krótkotrwałym; umożliwia on odbarczenie żołądka z nadmiaru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka chorób alergicznych

  1.    Wywiad alergologiczny obejmuje ustalenie rodzinnej predyspozycji do występowania chorób alergicznych oraz skłonności do alergicznych reakcji w przeszłości. Objawy chorobowe, które można wiązać z odczynem alergicznym, to m.in. sezonowe lub całoroczne nieżyty nosa, zatok, zapalenie spojówek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce w tchawicy i oskrzelach

  Ciało obce dostaje się do tchawicy i oskrzeli poprzez aspirację. Zwykle przez krótki moment zatrzymuje się w krtani, gdzie po silnej reakcji w postaci skurczu głośni następuje gwałtowny głęboki wdech i ciało t?bce wpada do tchawicy i oskrzeli. W świetle tchawicy zatrzymują się ciała obce ostro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Achalazja

  Jest. pierwotnym zaburzeniem perystaltyki przełyku.

  Ktiopatogeneza. Choroba spowodowana niedorozwojem, zwyrodnieniem lub brakiem zwojów autonomicznego układu nerwowego w ścianie przewodu pokarmowego. Charakteryzują ją: I. wzmożone napięcie spoczynkowe dolnego zwieracza przełyku, 2. brak odruchowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady leczenia chorób alergicznych

  Najistotniejszą metodą leczenia alergii w pierwszym okresie po ustaleniu rozpoznania jest izolacja chorego od czynników uczulających. W miarę jednak trwania choroby liczba czynników uczulających i krzyżowo reagujących z nimi najczęściej wzrasta, dlatego zachodzi konieczność wdrożenia leczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprysk małżowiny usznej

  Jest to powierzchowny odczyn zapalny skóry małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego na czynniki zewnętrzne, np. na alergeny przemysłowe, promienie słoneczne, czynniki wewnętrzne, takie jak produkty nieprawidłowej przemiany materii, alergeny.

  Objawy kliniczne

  Stan zapalny naskórka i głębszych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrzywka

  Pokrzywka powstaje wskutek miejscowego rozszerzenia naczyń krwionośnych i przesięku płynu z małych naczyń krwionośnych do górnej warstwy skóry właściwej, co jest związane z uwolnieniem z komórek różnych mediatorów zapalenia (histaminy, serotoniny, leukolrienów, prostaglandyn, kalikreiny)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego

  Etiologia. Czyrak powstaje w części chrzęstnej przewodu na skutek zakażenia gron-kowcowcgo mieszków włosowych i otaczającej je skóry. W wyniku drapania, nadmiernego czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego lub zmiany stanu miejscowego skóry w przewodzie słuchowym (pi f, wilgotność, równowaga flory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk naczynioruchowy

  Etiopatogencza choroby jest związana z mechanizmami immunologicznymi, a mediatorami procesu są: histamina, leukotrieny i kininy wazoaktywne. W obrzękach stwierdza się rozszerzenie naczyń, ucieczkę białka i płynów ustrojowych oraz nacieki z komórek zapalnych - leukocytów, eozynofilów, komórek tucznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybica przewodu słuchowego zewnętrznego

  Etiologia. Najczęstszym patogenem jesl Aspergillus niger, rzadziej występują Absi-tlia, Candida albicans, Mm nr. Rhizopus.

  Szerokie, stosowanie antybiotyków (ogólnie, lub miejscowo), steroidotcrapia, leczenie immunosupresyjnc powodują zaburzenia biocenozy ustroju poprzez zniszczenie flory rezydencyjnej, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 729

  praca w formacie txt

Do góry