Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ćwiczenia oddechowe

  Oddychanie jest czynnością wykonywaną automatycznie; kiedy mówim) o ćwiczeniach oddechowych oznacza to, że świadomie akcentujemy zarównc wdech, jak i wydech powietrza. Zaleca się, aby wdech odbywał się przez nos a wydech przez usta. Często fazie wdechu towarzyszy wznos ramion i wyproś tułowia, a fazie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia bierne, czynno-bierne i redresje

  W rehabilitacji leczniczej, a w szczególności w przypadkach neurologicznych, gdzie zanika całkowicie funkcja mięśni, zachodzi potrzeba wykonywania ćwiczeń przez terapeutę, stąd określenie ćwiczeń - bierne. Ćwiczenia te mają na celu niedopuszczenie do powstania przykurczy w stawach, wyzwolenie bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia relaksacyjne

  Przez relaksację rozumiemy rozluźnienie, odprężenie i demobilizację, a techniki relaksacyjne to sposoby wpływania na stan psychiczny i samopoczucie poprzez oddziaływanie na organizm. W terapii i rehabilitacji poprzez relaksację określa się zmniejszenie stanu napięcia psychofizycznego w całym ciele lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne z oporem

  Jeżeli pacjent wykonuje ruch w danym stawie i dodatkowo pokonuje opór, to ćwiczenia takie zaliczamy do ćwiczeń czynnych z oporem. Stosujemy je w przypadkach potrzeby zwiększenia siły i wytrzymałości siłowej mięśni do poziomu siły mięśnia zdrowego, tj. 5° w skali Lovetta (lub uzyskania minimalnej siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała

  Jeśli mamy do czynienia z wadami postawy ciała bez zmian strukturalnych, a jedynie wynikającymi z braku nawyku prawidłowej postawy ciała, a takie wady występują najczęściej u dzieci, szczególnego znaczenia nabierają ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia te bazują na wykorzystaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia antygrawitacyjne

  Szczególną odmianę ćwiczeń z oporem stanowią ćwiczenia antygrawitacyjne. Cechą charakterystyczną tych ćwiczeń jest osiowe obciążenie kręgosłupa ponad siłę grawitacji, z dodatkowym ciężarem. W praktyce najczęściej wykorzystuje się noszenie określonego ciężaru na głowie podczas stania, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia w wodzie

  Ćwiczenia w środowisku wodnym, ze względu na jego cechy fizyczne, stanowią ważną składową programu kinezyterapii. Prowadzi się je w odpowiednich wannach i basenach.

  Ćwiczenia można wykonywać indywidualnie lub zespołowo z użyciem dodatkowego sprzętu (kół, desek itp.) lub jako ćwiczenia swobodne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia synergistyczne

  W systematyce ćwiczeń leczniczych są one zaliczane do ćwiczeń specjalnych. W istocie rzeczy są to ćwiczenia czynne z oporem i to maksymalnym, i dlatego zostały opisane w tym miejscu. Polegają one na wykorzystaniu zjawiska przerzutu funkcji fizjologicznych - wywołanych pracą mięśni - do miejsc, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ oddechowy

  W układzie oddechowy podstawowe zmiany spowodowane ćwiczeniami fi zycznymi dotyczą mechaniki oddychania. Przede wszystkim ruch kształtuje klat kę piersiową oraz usprawnia czynność mięśni oddechowych. Nie bez znaczeni dla mechaniki oddychania jest też wpływ ćwiczeń na postawę ciała oraz spraw ność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka chodzenia

  Nauka chodzenia dotyczy tych osób, które bardzo długo leżały w łóżku na skutek choroby lub urazu. Proces ten dzielimy na dwa etapy:

  •    przygotowanie do nauki chodu,

  •    właściwa nauka chodu.

  Etap pierwszy obejmuje ćwiczenia ogólnousprawniające i pionizację. Do pionizacji wykorzystuje się stoły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 802

  praca w formacie txt

Do góry