Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ostra pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

  Pokrzywka (znana od czasów Hipokratesa) i obrzęk naczynioruchowy mogą być kliniczną manifestacją różnorodnych zaburzeń immunologicznych, zapalnych; mogą też przyjmować postać idiopatyczną.

  Pokrzywka jest jednorodną wysypką, w której podstawowym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy o płaskiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /13 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie tchawicy

  Najczęściej towarzyszy zapaleniu krtani oraz oskrzeli. Rozpoczyna się zwykle zakażeniem wirusowym. W późniejszej fazie może się dołączyć zakażenie bakteryjne. W łagodnej postaci dominują nieżyt nosa, przekrwienie błon śluzowych gardła. Później dołącza się kaszel oraz ból zlokalizowany za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atopowe zapalenie skóry

  Atopowe zapalenie skóry (AD - atopic dermatitis) jest przewlekłą i nawrotową dermatozą zapalną dotyczącą naskórka i skóry właściwej, przebiegającą z wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją i charakterystycznym obrazem zmian; współistnieje z innymi chorobami atopowymi u chorego lub jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie oskrzeli

  Podobnie jak zakażenia górnych dróg oddechowych najczęściej wywoływane jest przez wirusy.

  Ostre zapalenie oskrzeli należy podejrzewać, jeżeli u dziecka z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych pojawi się kaszel i dodatkowo trudności w oddychaniu. U niemowląt i małych dzieci, ze względu na budowę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy (PDA - patent ductus arteriosus)

  Przewód tętniczy jest naczyniem łączącym aortę z pniem płucnym, przez które w życiu płodowym przepływa krew, omijając łożysko płucne. Po urodzeniu dziecka płuca przejmują funkcję wymiany gazowej. U donoszonych noworodków przewód ulega zamknięciu w czasie 24 godzin. Do zamknięcia przewodu dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limfocyty T

  Drugim kluczowym elementem odpowiedzi swoistej są limfocyty T. W przeciwieństwie do limfocytów B, prekursory limfocytów T migrują w życiu płodowym ze szpiku kostnego do grasicy (łac. thymus), gdzie dojrzewają, wytwarzając na swojej powierzchni komórkowej receptory (TCR - T-cell receptor). Podobnie jak w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIA OCHRONNE DZIECI i PERSONELU MEDYCZNEGO

  Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu preparatu zawierającego antygeny drobnoustrojów chorobotwórczych w celu stymulacji odpowiedzi immunologicznej: humoralnej (wytwarzanie przeciwciał) i komórkowej (pamięć immunologiczna). Wytworzona w ten sposób pamięć ma za zadanie chronić organizm przed...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Róża

  Jest to ostre powierzchowne zapalenie tkanki łącznej, naczyń chłonnych i węzłów chłonnych o etiologii paciorkowcowej, rzadziej gronkowcowej. Zachorowaniu sprzyja cukrzyca, zespół nerczycowy i wszelkie choroby przebiegające z obniżoną odpornością. Róża może wystąpić nawet po bardzo drobnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne komórki biorące udział w obronie organizmu

  Komórki NK (natural killers) - wykazują naturalną cytotoksyczność w stosunku do własnych komórek, których antygen uległ jakimkolwiek przekształceniom, np. wobec komórek nowotworowych. Co ciekawe, komórki te nie wymagają uprzedniej selekcji ani aktywacji.

  Komórki dendrytyczne zawdzięczają swą nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Borelioza

  Borelioza nazywana jest też boreliozą z Lyme lub krętkowicą kleszczową. Czynnikiem etiologicznym są krętki Borrelia burgdorferi. Jest to zakażenie odzwierzęce przenoszone przez kleszcze. Rezerwuarem krętków w przyrodzie są drobne gryzonie, bydło, zwierzyna płowa, ptaki, psy. Kleszcz ulega zakażeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /8 078

  praca w formacie txt

Do góry