Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Osadzanie protez stałych na zębach filarowych - charakterystyka materiałów

  Technika zabiegowa cementowania (osadzania) protez stałych jest podobna dla: wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych oraz wszelkiego rodzaju koron i mostów. Są to czynności polegające na:

  -    doborze odpowiedniego materiału,

  -    przygotowaniu elementu osadzanego,

  -    przygotowaniu zęba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie leczenia z zastosowaniem protez stałych

  Planowanie stosowania protez stałych, charakteryzujących się trwałym umocowaniem na filarowych zębach własnych, za pomocą których są przenoszone znaczne obciążenia okluzyjne, wymaga szczegółowej oceny warunków ogólnych i miejscowych umożliwiającej wybór rozwiązań optymalnych. Protezy tego typu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /20 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka protez stałych

  Celem rehabilitacji protetycznej z użyciem protez stałych jest odtworzenie utraconych tkanek oraz warunków umożliwiających sprawne funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Protezy stałe muszą więc odpowiadać określonym wymogom anatomiczno-fizjologicznym, aby spełniać zadania leczniczo-rehabilitacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie cementu do osadzenia protezy stałej

  Fabryczną postacią tradycyjnych cementów dentystycznych jest proszek i płyn, a ich dokładny skład chemiczny jest zwykle zastrzeżony przez producentów. Do żadnego cementu nie można używać płynów' pochodzących od różnych producentów i przeznaczonych do innych preparatów. Materiały te są również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie gabinetu, personelu i pacjenta do założenia protezy

  Przed przystąpieniem do zabiegu należy poinformować pacjenta o istocie planowanych czynności zabiegowe i uzyskać jego pisemną akceptację. W gabinecie stomatologicznym, a w tym także protetycznym obowiązują zasady postępowania sterylnego wg. wymogów stawianych dla sal zabiegowych. W trakcie badania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie protezy w jamie ustnej

  Protezy stałe są trwale połączone z zębami filarowymi za pomocą cementu lub innych materiałów czy specjalnych mechanizmów (np. śruby, rygle), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów. W razie konieczności usunięcia protezy z jamy ustnej czynność tę wykonuje lekarz. Proteza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt higieny w procesie wykonywania i użytkowania protez stałych

  Zapewnienie higieny protez stałych - jako konstrukcji trwale umocowanych w jamie ustnej - jest zagadnieniem szczególnie ważnym zarówno w klinicznej, jak i laboratoryjnej praktyce protetycznej. Na higienę protez stałych najistotniejszy wpływ mają następujące czynniki:

  -    kształt konstrukcji protez i ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie przy zakładaniu protezy

  Preparowanie zębów z żywą miazgą pod wkłady, licówki, korony i mosty związane jest z koniecznością eliminowania, towarzyszącego tym zabiegom bólu. Powszechnie znane są metody znieczulenia przewodowego i nasięko-wego, polecane w różnego rodzaju zabiegach w zakresie jamy ustnej i zębów (ryc. 6,7). Opis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych na wyrostek zębodołowy wyłącznie za pośrednictwem ozębnej zębów filarowych jest kolejną cechą wyróżniającą protezy stałe z grupy innych protez zębowych. W związku z tym protezy stałe zalicza się do tzw. protez ozębnowych, nie osiadających. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady preparowania zębów filarowych pod protezy stałe

  Zadaniem stałych uzupełnień protetycznych jest nie tylko odbudowanie utraconych struktur zęba, ale również zabezpieczenie pozostałych jeszcze tkanek przed ich dalszą degradacją. Technika preparacji twardych tkanek zębów zależy od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej, to też szczegółowa procedura...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /15 422

  praca w formacie txt

Do góry