Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wkłady koronowe złożone

  Wadą wkładów metalowych jest nieestetyczny wygląd co praktycznie wyklucza ich stosowanie na powierzchniach widocznych zewnątrzustnie. Dlatego w celu poprawy warunków estetycznych stosuje się łączenie odlewu metalowego gwarantującego trwałość z materiałami spełniającymi wymogi estetyki. Mogą to być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona całkowicie lana bezschodkowa

  Jest to typ korony wykonywanej jako jednolity odlew metalowy na ząb oszlifowany bez stopnia (schodka). Może być stosowana jako do-dziąsłowa (klasyczna korona Ortona) lub w wersji zmodyfikowanej, jako korona poddziąsłowa.

  Opracowanie (szlifowanie) zęba - podobnie jak przy innych typach koron - musi być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szlifowanie zębów - ogólne zasady techniki zabiegowej

  Uwaga ogólna: W przypadkach zębów z żywą miazgą zabieg szlifowania - jako jeden z bardziej dla pacjenta dokuczliwych - winien być poprzedzony odpowiednim znieczuleniem (patrz rozdz 3.2.)

  Zabieg szlifowania (ścierania) twardych tkanek zęba przeprowadza się w celu uzyskania warunków do pokrycia go koroną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady ceramiczne wykonywane systemem komputerowym CEREC

  Opisane wyżej metody sporządzania wkładów nie są pozbawione wad, dlatego wciąż poszukuje się nowych materiałów i technologii. Przykładowym rezultatem tych dążeń jest metoda sporządzania wkładów ceramicznych, polegająca na komputerowej rejestracji obrazu w jamie ustnej za pomocą kamery pomiarowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie powikłaniom poprzez stosowanie środków ochronnych w trakcie szlifowania i stosowanie koron ochronnych na okres między wizytami

  W celu uniknięcia powikłań chorobowych i zmniejszenia bólu w postępowaniu klinicznym obowiązują następujące wytyczne:

  -    przed zabiegiem szlifowania zębów z żywą miazgą należy wykonać znieczulenie miejscowe (patrz opis w I części podręcznika),

  -    szlifowanie ograniczyć do koniecznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady koronowo-korzeniowe

  Wkłady koronowo-korzeniowe mogą być wykonywane z metalu metodą odlewniczą lub z materiałów ceramicznych i syntetyków bez udziału metalu z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

  Wskazania. Stosowanie wkładów koronowo-korzeniowych jest wskazane w przypadkach znacznego lub całkowitego uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciski na modele robocze do koron protetycznych

  Wyciski na modele robocze można pobierać wieloma metodami z zastosowaniem różnorodnych mas wyciskowych - co zostało omówione w części I- szej podręcznika.

  Celem tej czynności zabiegowej jest precyzyjne odwzorowanie zębów, ich szyjek, a szczególnie stosunku girlandy dziąsłowej do twardych tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licówki ceramiczne

  Stosowanie licówek ceramicznych to wynik kompromisu między zasadą oszczędności struktur tkankowych zęba a ograniczonymi w tym względzie możliwościami jego preparaq'i do stosowania koron pełnych. Metoda licówek ceramicznych (bez podbudowy metalowej) przeznaczona jest dla licowych powierzchni zębów, a zatem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje modeli roboczych

  Ponieważ częstokroć lekarz zmuszony jest do sporządzania modeli roboczych na podstawie pobranych uprzednio wycisków - celowe wydaje się podanie choćby kilku informacji na ten temat. Istnieje wiele metod odlewania wycisków w zależności od ich rodzaju, stosowanych mas wyciskowych itd. Model roboczy może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORONY PROTETYCZNE

  Korona protetyczna jest protezą stałą, jednozębową odtwarzającą część lub całą koronę kliniczną na zębie naturalnym lub filarze implantowa-nym. Korony protetyczne mogą być uzupełnieniami samodzielnymi lub stanowić elementy konstrukcji protez stałych wielozębowych (filarowe człony mostu) i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt

Do góry