Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Uzależnienie konstrukcji mostów od wymogów klinicznych dotyczących funkcji żucia, mowy, estetyki i zadań profilaktycznych

  Most protetyczny, jako odpowiednik utraconych w łuku zębowym zębów naturalnych, ma spełniać przypisane tym zębom funkcje żucia, mowy i estetyki. Tym też zadaniom winny być podporządkowane zasady projektowania konstrukcji wszelkich mostów protetycznych.

  W celu pełnego odtworzenia funkcji żucia przęsło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty metalowo-porcelanowe licowane materiałami ceramicznymi

  Są to mosty o metalowej podbudowie i olicowaniu porcelanowym przęsła lub łącznie przęsła i koron. Stosuje się je w* widocznym przednim i przednio-bocznym odcinku łuku zębowego, gdzie olicowanie porcelanowe ma zapewnić odpowiedni efekt estetyczny. Powszechnie stosowaną metodą jest tzw. napalanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie powierzchni okluzyjnej przęseł mostów

  Warunkiem spełnienia przez mosty koniecznych wymogów klinicznych, w tym pełnosprawnej funkcji żucia, jest uwzględnienie - na etapie wykonawstwa - indywidualnych cech okluzji układu zębowego pacjenta. Temat ten był już wstępnie omawiany w części ogólnej podręcznika. Protezy stałe o nieprawidłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony wykonywane wg technologii galwanoformingu

  Ogólne zasady nowej technologii, jaką jest stosowanie galwanoformin-gu opisano w części pierwszej podręcznika (rozdz. 5. 1.). Genralnie można stwierdzić, iż kliniczne procedury zabiegowe w stosowaniu uzupełnień protetycznych wykonanych techniką galwanoformingu nie odbiegają od ogólnie przyjętych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glazurowanie powierzchni ceramicznej

  Ważnym procesem w technologii wykonawczej metalowo-ceramicznych lub pełnoceramicznych protez stałych jest wytwarzanie na ich powierzchni glazury szkliwnopodobnej (zwanej też sztucznym szkliwem) w celu utworzenia błyszczącej powierzchni podobnej do występującej na zębach naturalnych. Glazurowanie zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka mostów protetycznych

  Most protetyczny jest protezą ozębnową osadzoną na zębach naturalnych lub filarach implantowanych (tzzw. implantomost), czyli w przeciwieństwie do protezy płytowej - nie opiera się na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego, lecz najczęściej, ze względów estetycznych, zbliża się linijnie do błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony całoceramiczne

  Wprowadzenie do praktyki protetycznej koron całoceramicznych (całkowicie porcelanowych) stało się możliwe dzięki opracowaniu nowego składu ceramiki dentystycznej i nowych technologii ich wykonania, na wzmocnionej podbudowie (rdzeń, kopuła) bezpośrednio pokrywającej tkanki zęba filarowego (bez udziału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona całkowita lana schodkowa

  Jest laną koroną charakteryzującą się gładkim przejściem powierzchni zewnętrznej w powierzchnię obwodową zęba, dzięki oparciu brzegu korony na schodku wypreparowanym w twardych tkankach zęba (ryc. 83). Jak wspomniano już wyżej pojęcie „schodek” odnosi się więc nie do korony, lecz do sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania do stosowania mostów protetycznych

  Wskazaniem do stosowania mostu są nierozległe częściowe braki mię-dzyzębowe w łuku zębowym, przy sprzyjających warunkach miejscowych m.in. takich, jak:

  -    odpowiednia liczba i jakość zębów filarowych,

  -    pomyślne rozmieszczenie topograficzne zębów filarowych w łuku zębowym w stosunku do luki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony wykonywane w systemie IPS-Empress

  Stosowanie ceramicznych uzupełnień na bazie metalu datuje się od początku lat pięćdziesiątych. Pomimo wielu modyfikacji, jakich dokonywano na przestrzeni lat, praktycznie nie jest w pełni możliwe odtworzenie wyglądu zębów naturalnych, a także całkowite zamaskowanie metalu w tradycyjnych konstrukcjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 424

  praca w formacie txt

Do góry