Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mosty wykonywane w systemach nie wymagaja.cych podbudowy metalowej

  Opisane w poprzednim rozdziale zagadnienia związane z wykonaniem i stosowaniem koron całoceramicznych w dużej mierze odnoszą się również do konstrukcji mostów, z tą jednak różnicą, że w mostach zawsze konieczne jest wykonywanie wzmocnionej konstrukcji przęsła i koron z wtórnym pokryciem ceramiką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Cercon

  Prefabrykat do obróbki w kształcie bloku lub cylindra uzyskiwany jest poprzez prasowanie sproszkowanego tlenku cyrkonu pod ciśnieniem 300MPa i wstępnie spiekany w temperaturze 8500°C. Gotowe konstrukcje z tlenku cyrkonu (kopuły koron, rdzeń mostu) po końcowym spiekaniu są białe, nieprzezierne o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Targis-Vectris

  Produktem z grupy materiałów złożonych jest preparat o nazwie Targis, który może służyć do licowania koron i mostów na podbudowie metalowej, lecz głównie dedykowany jest do licowania konstrukcji wykonanych z preparatu (wzmocnionego włóknem szklanym) Vectris jako podbudowy koron i nierozległych mostów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny uszkodzeń koron i mostów

  Uzupełnienia protetyczne narażone są w jamie ustnej na oddziaływanie sił zgryzowych oraz wielu innych czynników: śliny, bakterii, pożywienia, pasty do zębów itp., które w istotny sposób wpływają na trwałość uzupełnień protetycznych i zębów z nimi sąsiadujących. Trudno jest przewidzieć jak długo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty jednolicie akrylanowe jako czasowe uzupełnienia protetyczne

  Mosty tego typu do niedawna były stosowane, jako uzupełnienia docelowe głównie w przednim odcinku łuku zębowego. Do wzmocnienia konstrukcji takiego mostu stosowano wkładki metalowe lub zbrojenie akrylu włóknem szklanym, co jednak nie dawało spodziewanego efektu i metoda ta została całkowicie wyparta przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chronologia postępowania klinicznego i czynności laboratoryjnych w wykonawstwie mostów protetycznych

  Wprowadzenie mostu na podłoże (jako konstrukcji sztywnej) będzie możliwe tylko wówczas, gdy ściany zębów filarowych uzyskają w wyniku

  szlifowania przebieg wzajemnie równoległy (ryc. 100). Dokładne sprawdzenie równoległości i wyznaczenie toru wejścia mostu jest możliwe po odlaniu modelu, za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.0

  Mosty wykonywane etapami - sporządzanie koron filarowych a następnie przęseł

  Jedną z tradycyjnych metod wykonywania mostów jednolicie metalowych jest procedura kliniczno-laboratoryjna polegającą w pierwszym etapie na sporządzeniu koron filarowych, a następnie przęsła mostu, które może być łączone z koronami sposobem lutowania, spawania lub metodą tzw...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty odlewane w całości - jednolicie metalowe lub licowane

  Są to nowoczesne konstrukcje o dużej wytrzymałości, toteż mogą być stosowane w rozległych brakach zębowych, przy czym mosty jednolicie metalowe (nielicowane) mają znaczne ograniczenia ze względu na estetykę. Konstrukcje te wymagają szczególnej precyzji postępowania kii-nicznego i laboratoryjnego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licowanie mostów

  Przedni i boczny odcinek łuku zębowego, a więc rejon widoczny ze-wnątrzustnie, wymaga stosowania takich konstrukcji protetycznych, które nie tylko spełniałyby warunek odbudowy brakujących zębów

  i odtworzenia ich funkcji, ale równocześnie wymogi estetyki. W tym celu, stosuje się tzw. olicowanie mostów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty metalowe licowane tworzywami sztucznymi

  Techniczne wykonanie mostu licowanego tworzywem w porównaniu z mostami jednolicie metalowymi, różni się postępowaniem laboratoryjnym przy sporządzaniu przęsła mostu przeznaczonego do olicowania. Przęsło można modelować dwoma sposobami. Pierwszy polega na wymodelowaniu z odlewniczego wosku całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry