Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Korony protetyczne

  Korony protetyczne to jednozębowe stałe uzupełnienia protetyczne odtwarzające część lub całą koronę kliniczną. Osadzane są na zębach naturalnych lub filarach implantowanych jako elementy samodzielne na pojedynczych zębach lub blokowane z zębami sąsiednimi. Korony są zatem ozębnowymi lub opartymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdejmowanie protez stałych

  Zabieg zdejmowania protez stałych (szczególnie koron i mostów) jest czynnością wykonywaną bądź to w ramach przygotowania protetycznego przy zmianie projektu leczenia, bądź też w przypadkach powikłań doprowadzających do konieczności usunięcia zębów filarowych. Konieczność usunięcia protezy stałej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTEZY STAŁE NA BAZIE WSZCZEPÓW ŚRÓDKOSTNYCH

  Implantologia stomatologiczna (implantoprotetyka) jest najbardziej złożoną dziedziną stomatologii, wymagająca wiedzy z wielu dyscyplin medycznych, a także wielospecjalistycznego przygotowania praktycznego. Jest to już w pełni sprawdzona i powszechnie uznana metoda leczenia, którą należy traktować jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA STOSOWANIA PROTEZ STAŁYCH W WIEKU ROZWOJOWYM

  Na podstawie badań epidemiologicznych szacuje się, że w populacji polskiej 10 - 20% dzieci i młodzieży wymaga w różnym zakresie leczenia protetycznego. Ze względu na specyficzną sytuację pacjenta w wieku rozwojowym, pierwszą zasadą postępowania protetycznego jest stała konsultacyjna współpraca z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych w wieku rozwojowym

  Dla wkładów koronowych stosowanych w wieku rozwojowym obowiązuje: gwarancja zachowania żywej miazgi, przestrzeganie wszystkich procedur postępowania klinicznego jak u pacjentów dorosłych, w ubytkach głębokich uformowanie ściany z cementu w formie sześcianu, dochodzącego do wysokości 2,0 mm poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie koron protetycznych w wieku rozwojowym

  Stosowanie koron protetycznych w wieku rozwojowym wskazane jest w przypadkach tak znacznego zniszczenia twardych tkanek zębów w wyniku urazu, próchnicy lub wrodzonego niedorozwoju, że metodami odbudowy zachowawczej pełna rekonstrukcja morfologii i funkcji korony nie jest możliwa. Korony protetyczne na zęby u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie mostów protetycznych w wieku rozwojowym

  Klasyczne mosty, jako protezy stałe sztywno łączące zęby filarowe, są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów w okresie rozwojowym narządu żucia, bowiem rozwój ten skutecznie hamują. W trakcie szlifowania zębów pod korony filarowe łatwo dochodzi do uszkodzenia miazgi (duża komora), a konstrukcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naprawa protez stałych

  Możliwości naprawy protez stałych są - w porównaniu z protezami ruchomymi - znacznie ograniczone ze względu na ich trwałe umocowanie w jamie ustnej i rodzaj materiałów, z których są wykonywane. Przed podjęciem decyzji o naprawie protezy stałej należy rozważyć jej celowość od stronyldinicznej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty niekonwencjonalne - osadzane z użyciem materiałów złożonych

  Są to stałe konstrukcje protetyczne, których budowa przęsła nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad dla mostów tradycyjnych, natomiast charakteryzują się odmiennym i specyficznym sposobem osadzania na zębach filarowych. Zasady konstrukcji elementów utrzymujących (zakotwiczeń) nie wymagają klasycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty tzw. składane

  Jednym z podstawowych warunków poprawnego wykonania i stosowania mostu stałego jest możliwość uzyskania wzajemnej równoległości powierzchni bocznych zębów filarowych. Spełnienie tego warunku w praktyce nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przypadkach nierównoległości filarów przy znacznym nachyleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 945

  praca w formacie txt

Do góry