Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  MECHANIZM URAZU KRĘGOSŁUPA

  Wspomniany wyżej podział uszkodzeń kręgosłupa na stabilne i niestabilne, chociaż ma uzasadnienie, tojest nieprecyzyjnym rozróżnieniem urazów kręgosłupa. Podział na uszkodzenie zgięciowe, wyprostne i zgnieceniowe (ryc. 9.4) stanowi dokładniejsze rozgraniczenia urazów, ale wymienione grupy uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

  Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

  Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinien już na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Urazy kręgosłupa, chociaż występują znacznie rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią istotny problem leczniczy z racji podkreślonej uprzednio roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym. Częstość występowania uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE

  Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa należy różnicować z gruźlicą kręgosłupa, infekcyjnym zapaleniem trzonów kręgowych, złamaniami urazowymi kręgów, osteoporozą i złamaniami w przebiegu osteoporozy, torbielą tętniakowatą, histocytozą X, zmianami kostnymi związanymi z nadczynnością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY NOWOTWOROWE W KRĘGOSŁUPIE

  Jedną z podstawowych cech nowotworów złośliwych jest pojawienie się wtórnych ognisk poza pierwotnym nowotworem. Wtórne ogniska nowotworowe powstają na skutek zatoru z komórek nowotworowych na drodze krwi lub chłonki. Proces przerzutów polega najogólniej na inwazji komórek nowotworowych do naczyń, następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NERWOWO--MIĘŚNIOWYCH

  Wada rozwojowa związana z niedorozwojem elementów nerwowych rdzenia kręgowego określana jest poziomem zaburzeń neurologicznych w sferze ruchowej i czuciowej. Dokładna diagnostyka tych zaburzeń jest bezwzględnie konieczna w celu ustalenia sposobów i rodzaju postępowania terapeutycznego, rehabilitacji oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO-STAWOWYCH

  Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

  U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA

  Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw. pęcherzem neurogennym. Obecnie jednak znacznie większe, jeśli nie podstawowe, znaczenie i rolę przypisuje się ocenie stanu uszkodzenia górnego odcinka dróg moczowych: refluksu, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry