Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Odleżyny

  Odleżyny są powikłaniem, które grozi pacjentowi z porażeniami na każdym etapie leczenia, a także po zakończeniu leczenia szpitalnego. Różne jest jedynie ich umiejscowienie. Najwcześniej powstałe odleżyny są następstwem długotrwałego przebywania chorego w pozycji leżącej na plecach, zarówno w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spastyczność

  Spastyczność stanowi jedną z zasadniczych przeszkód w postępowaniu pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Po minięciu okresu szoku rdzenia (termin wprowadzony w 184I roku przez M. Halla) cechującego się całkowitą arefleksją, czyli zniesieniem odruchów fizjologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWICHNIĘCIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM

  Nastawienia przemieszczeń dokonuje się za pomocą powolnego nastawiania przez ułożenie korygujące na łóżku (podkładanie coraz większych wałeczków pod okolicę piersiowo-lędźwiową) lub wspomnianymi wcześniej metodami jednoczasowej repozycji. Nastawienia zwichnięć przeprowadzane są u chorych po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONDYLODEZA TYLNA

  Pierwsze operacje kręgosłupa wykonywane były z dostępu tylnego. Prekursorem usztywnienia tylnego kręgosłupa (dokonanego za pomocą kości strzałkowej) był Albee, który wykonywał swoje operacje na początku tego stulecia. Natomiast spondylodezę za pomocą drutu, polegającą na zespoleniu pętlą wyrostków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA U DZIECI

  Urazowe uszkodzenia kręgosłupa u dzieci w wieku 0 — 14 lat zdarzają się na szczęście dość rzadko. Znacznie więcej uszkodzeń kręgosłupa notuje się u młodzieży powyżej 14 rż. i jest to związane z bardziej dynamiczną aktywnością życiową i ruchową zwiększającą się wraz z wiekiem.

  Dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIONIZACJA

  Doprowadzenie do przyjmowania pozycji pionowej przez dziecko — pacjenta przebywającego przez czas dłuższy w pozycji leżącej — przystosowanie go do siedzenia jest procesem, który powinien odbywać się bardzo powoli, stopniowo, z zachowaniem środków ostrożności. Gwałtowna zmiana pozycji pacjenta leżącego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TĘTNICY RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ

  Zespół ten wyraża się całkowitym porażeniem ruchowym z zaburzeniem czucia bólu poniżej uszkodzenia, ale częściowo zachowanym czuciem ułożenia i wibracji. Odpowiada on pierwszej grupie uszkodzeń częściowych (grupa B w klasyfikacji Frankla). Schneider i wsp. [81] uważają, że zespół ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Leczenie złamań tego rodzaju polega na krótkim unieruchomieniu w łóżku do czasu minięcia dolegliwości bólowych. Pozycja w łóżku powinna sprzyjać zachowaniu właściwej osi kręgosłupa. Obowiązuje obserwacja układu nerwowego, profilaktyka przeciwobrzękowa i przeciwzatorowa. Baczną uwagę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ WSTRZĄŚNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

  Termin ,,wstrząśnienie rdzenia” w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadziłjuż w 1879 roku Obersteiner [74], Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNO-FLEKSYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Złamania te wymagają unieruchomienia początkowo w gorsecie gipsowym reklinującym. Szczególnie ważne jest odtworzenie właściwej osi kręgosłupa w złamaniach przebiegających ze zmiażdżeniem przedniej krawędzi trzonu. Brak reklinacji może dać powikłania późne w postaci objawów związanych z ciasnotą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /699

  praca w formacie txt

Do góry