Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  analiza transakcyjna (-, transactional analysis); rodzaj terapii grupowej opartej na różnicowaniu stanów „ego", „ja”, w porozumiewaniu się między ludźmi, a więc transakcjach i grach. W a.t., według E. Berne, różnicowane są takie stany „Ja”, jak: Rodzic, Dziecko, Dorosły. Stan „Rodzic" pochodzi z okresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminy katecholowe

  (catecholamini, catecholamines]; wytwarzane w rdzeniu nadnerczy dopamina CD - dopamine], noradrenalina (NE -norepinephrine], adrenalina CE - epine-phrine). Naturalne neuroprzekaźniki bodźców w pozazwojowych neuronach obwodowego układu współczulnego i w mózgu. Regulują bez udziału świadomości czynność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol endogenny

  (-, endogenous alcohol); alkohol etylowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej m.in. glukozy znajdującej sie w zwłokach pod wpływem enzymów bakterii gnilnych. Przy fizjologicznym stężeniu glukozy w momencie śmierci stężenie alkoholu endogennego nie przekracza zazwyczaj 0,5 %o, ale w szczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika

  andragogika (-, andragogy); pedagogika dorosłych; dział —* pedagogiki, jedna z nauk pedagogicznych zajmująca się badaniem zagadnień —* wychowania, —+ kształcenia, samowychowania, samokształcenia (auto-edukacji) ludzi dorosłych i(lub) pracujących. Zadaniem a. jest opracowanie optymalnych rozwiązań w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  alkohol etylowy Gethanolum, ethanol); inaczej etanol: jedna z najpopularniejszych używek o działaniu depresyjnym na o.u.n. Zwiększające się stężenie etanolu wywołuje początkowo stan euforii i nadmiernej pewności siebie na skutek zahamowania wyższych ośrodków samokontroli, zaburzenia koncentracji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabolizm

  (anabolismus, anabolism); procesy przemiany materii dostarczające organizmowi składniki niezbędne do czynności i budowy, w wyniku których z substancji prostszych powstają związki bardziej złożone. Rezultatem tych procesów jest gromadzenie energii, wytwarzanie związków wchodzących w skład komórki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol metylowy

  (■methanolum, methanol); inaczej metanol, używany jest do celów technicznych oraz jako paliwo, stanowi również pozostałość po procesie destylacji i stałą domieszkę napojów alkoholowych (zwłaszcza koniaków, win, piwa i samogonu], bywa spożywany pomyłkowo zamiast alkoholu etylowego. Toksyczność a.m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anafilaksja

  (anaphylaxia, anaphylaxis); zespól objawów chorobowych wywołanych działaniem aktywnych biologicznie substancji (mediatorów) uwalnianych: 1) w wyniku —* reakcji alergicznej typu I (—»• mediatory reakcji alergicznej typu I); 2) na skutek działania —» dopełniacza i niesteroido-wych leków przeciwzapalnych; 3) w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm nałogowy

  Calcoholismus habitualis, alcoholoma-nia); psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu, określane również jako choroba alkoholowa, zespół zależności alkoholowej lub toksykomania alkoholowa (—>■ toksykomania). Cechami charakterystycznymi a.n. są m.in.: objaw utraty kontroli nad rozpoczętym piciem, objaw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aualeptyk

  (analepticum, analeptic); określenie leku przywracającego funkcję organizmu. W powszechnym rozumieniu środek pobudzający oddychanie i(lub) krążenie, działający głównie na poszczególne ośrodki w mózgu lub rdzeniu przedłużonym. A. (np. etamiwan, doksapram) mają niewielką wartość kliniczną i są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry