Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Antykoagulanty doustne

  antykoagulanty doustne (-, oral anticoagulants); leki, które są antagonistami —> witaminy Iv. Ich działanie powoduje obniżenie aktywności czynników zespołu protrombiny (II, VII, IX, X) oraz białek C i S, co znacznie obniża krzepliwość krwi. Leczenie a.d. ■wymaga ścisłej kontroli lekarskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  angioplastyka śródnaczyniowa

  angioplastyka śródnaczyniowa (-, PTA - percutaneous transluminal an-giopłasty); zwana także angioplastyką balonową lub balonikowaniem, metoda nie-operacyjnego poszerzania i udrożniania tętnic i żył za pomocą —* cewników balonowych wprowadzanych przezskórnie do naczyń —> metodą Seldingera. Wskazaniem do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anestetyk

  [anaestheticum, anesthetic); środek wywołujący stan znieczulenia ogólnoustro-jowego lub miejscowego. Może to być czynnik fizyczny (np. prądy elektryczne, zimno), środek chemiczny (np. halotan, tiopental) lub czynnik psychiczny (np. hipnoza). Zob. też znieczulenie ogólne. (A.Nest.)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anizokoria

  ianisocoria); nierówność źrenic spowodowana jednostronnym zwężeniem łub poszerzeniem źrenicy. A. stanowi ważny objaw chorób o.u.n. Zwężenie źrenicy występuje w przebiegu —>■ kiły układu nerwowego, w neuropatii cukrzycowej, w chorobach prowadzących do powstania —> zespołu Hornera, w cukrzycy, ałe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angina

  (iangina, acute tonsillitis); ostra choroba zakaźna z gorączką, uczuciem rozbicia i odczynem zapalnym tkanki limfatycz-nej gardła. Chory ma ból gardła, zwłaszcza podczas połykania, ból ucha, mogą ulec powiększeniu węzły chłonne szyjne. A. nieżytowa oznacza jedynie zaczerwienienie i obrzęk migdałków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antagonizm

  antagonizm (-, antagonism); wzajemne ograniczenie działania przy wprowadzeniu do organizmu dwóch lub większej liczby związków chemicznych (wynik łącznego działania związków jest mniejszy niż suma efektów ich osobnego oddziaływania). Zjawiskiem przeciwstawnym jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angina brzuszna

  Cangina abdominalis, abdominal angina); zespół objawów wywołany przewlekłym niedokrwieniem trzewi, w następstwie zwężenia lub niedrożności tętnicy krezkowej górnej wywołanego prawie wyłącznie —► miażdżycą. Niedokrwienie to nie zaburza żywotności zaopatrywanych narządów (jelito cienkie, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyk

  (antibioticum, antibiotic); substancja chemiczna wytwarzana przez żywe drobnoustroje, najczęściej przez grzyby i bakterie, albo otrzymana syntetycznie, mająca zdolność hamowania wzrostu i(lub) zabijania drobnoustrojów, a także niektórych nowotworów. Nazwa ta jest nadawana licznym substancjom chemicznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angiogeneza

  (-, angiogenesis imaging); tworzenie nowych naczyń włosowatych z istniejących naczyń krwionośnych w odpowiedzi na miejscową stymulację. Jest wynikiem migracji i proliferacji komórek śródbłonka z istniejących naczyń i ich interakcji z komórkami mięśni gładkich. Jest regulowana przez złożony układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Androgeny

  (-, adrenal androgens); hormony wydzielane przez komórki warstwy siatkowatej kory nadnerczy. Są to męskie hormony płciowe; zasadniczą rolę odgrywa dehydroepiandrosteron. A. są ok. 5 razy mniej czynne niż testosteron - hormon płciowy męski wytwarzany przez jądra. W warunkach fizjologicznych a. odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry