Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Arefleksja

  (,areflexia); zniesienie czynności odruchowej wskutek procesu chorobowego naruszającego ciągłość luku odruchowego (—> odruch). Uszkodzenie może być umiejscowione w każdym odcinku drogi odruchowej, tj. w ramieniu doprowadzającym (nerw obwodowy, korzeń rdzeniowy tylny), w części ośrodkowej luku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arteriografia przeglądowa

  badanie angiograficzne polegające na uzyskaniu obrazów' przeglądowych po podaniu środka cieniującego do dużej tętnicy w celu uwidocznienia jej przebiegu i drożności, a także wszystkich jej gałęzi. W trakcie badania uzyskuje się serię obrazów pokazujących poszczególne fazy badania naczyniowego:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrografia

  arthrography); badanie struktur wewnętrznych stawów przez bezpośrednie wprowadzenie do jamy stawu powietrza jako negatywnego środka cieniującego (pneumoartrografia) lub wodnych roztworów środków cieniujących. Zdjęcia wykonuje się w rzutach przednio-tylnym, bocznym i skośnym. Najczęściej wykonuje się a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apgar skala

  -, Apgar scalę); ilościowa metoda ocern stanu klinicznego noworodka po urodzi niu, oparta na badaniach częstości pracy serca, oddychania, zabarwienia skóry, napięcia mięśniowego i reakcji na drażnienie nozdrzy cewnikami. Wynik badania podawany w skali cyfrowej 0 (zły)-10 (bardzo dobry) ma duże znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artropatia pirofosforanowa

  artropatia pirofosforanowa (-, calcium pyrophosphate deposit di-sease); —» chondrokalcynoza: rozpoznawana jest głównie na podstawie uwap-nień powierzchni chrząstek stawowych, wykazanych badaniem radiologicznym, oraz obecności w wysiękach stawowych romboidalnych kryształków' pirofosfora-nów wapnia widocznych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplazja szpiku

  (aplasio medullae ossinm, bone marrow aplasia); zanik utkania komórkowego szpiku, czego następstwem jest znaczne zmniejszenie wytwarzania krwinek czerwonych, białych i płytkowych, co prowadzi do —»■ niedokrwistości, —> skazy krwotocznej i skłonności do zakażeń. Przyczyna a.s. jest trudna do wykrycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma zawodowa

  astma zawodowa (-, occupational astma); zmienne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe przyczynowo związane z czynnikami szkodliwymi obecnymi w środowisku pracy (ale nie poza nim). Opisano dotąd ok. 400 czynników' mogących wywołać a.z. Najbardziej narażeni pracownicy to: piekarze (mąka)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokamnoza

  {apocamnosis); nadmierna męczłiwość mięśni, tj. szybkie wyczerpywanie się ich wydolności (siły) podczas powtarzanych ruchów związanych z normalną aktywnością (np. mówieniem, przełykaniem) lub ujawnione w próbach klinicznych (wielokrotne otwieranie i zamykanie powiek na polecenie, wymienianie liter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apraksja

  utrata zdolności do wykonywania złożonych czynności ruchowych pomimo braku niedowładów kończyn, zaburzeń czucia lub zborności wskutek zaburzenia tzw. stereotypu dynamicznego, czyli planu realizacji złożonego aktu ruchowego. A. jest następstwem uszkodzenia kory mózgu w okolicy czołowej przedniej (a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  aparat rentgenowski diagnostyczny

  aparat rentgenowski diagnostyczny (—, X-ray apparatus); urządzenie wytwarzające i wykorzystujące promienie X do zdjęć i prześwietleń. W skład aparatu wchodzi: generator wysokiego napięcia, lampa rentgenowska wraz z kołpakiem, stolik rozdzielczy (konsola operacyjna), stół do zdjęć i(lub) ścianka do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry