Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Biopsja wątroby

  (biopsia hepatis, liver biopsy); zabieg diagnostyczny polegający na nakłuciu wątroby za pomocą specjalnej igły w celu pobrania fragmentu tkanki do badania histopatologicznego. Jedno z najważniejszych badań służących do ustalenia rozpoznania schorzenia miąższu wątroby. B. ślepą wykonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielactwo nabyte

  (rntdigo); nabyte zaburzenie tworzenia się barwnika skóry - mełaniny, spowodowane najprawdopodobniej autoim-munizacją. Objawy: na skórze całego ciała powstają różnej wielkości i kształtu płamy z odbarwienia niewykazujące objawów zapalnych ani zaniku i niema-jące tendencji do charakterystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka osocza

  (-, plasma proteins); występują w ilości 60-80 g/ł osocza. Dzieli się je na 3 zasadnicze frakcje: 1) albuminy; 2) globuliny i 3} fibrynogen. Albuminy stanowią ok. 55% wszystkich b.o.; są wytwarzane w wątrobie i mają najmniejszą masę cząsteczkową (ok. 65 000) ze wszystkich b.o. Wiążą znaczną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm

  (-, bureaucratism); wypaczenie idealnego modelu organizacji i zarządzania. Jest to pewien stan umysłu urzędnika wyalienowanego w stosunku do spraw ludzkich i interesu publicznego. Biurokrata wykonuje swoje obowiązki w sposób dotkliwy dla interesantów. Źródła b. nie tkwią w przepisach prawnych, ale we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielactwo wrodzone

  Calbinismus, albinism); albinizm; niezdolność wytwarzania barwnika - me-łaniny. Dziedziczenie typu recesywnego. Objawy: białe włosy, źrenice czerwone, tęczówki różowe (brak barwnika w naczyniówce i tęczówce), cała skóra barwy' bladoróżowej z powodu przeświecania naczyń skóry właściwej. Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białko C

  (-, protein C); białko o właściwościach antykoagulacyjnych, o masie cząsteczkowej 62 000, syntetyzowane w wątrobie w obecności witaminy K. Białko to neutralizuje aktywne postacie czynników krzepnięcia VIII i V. Wrodzony łub nabyty niedobór tego białka wiąże się z ryzykiem powikłań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blastocysta

  (-, blastocyst); około 5. dnia od zapłodnienia z moruli powstaje b., która składa się z: 1) trofoblastu - zewnętrznej warstwy komórek, z której powstaje nabłonek kosmówki (płodowa część łożyska) i 2) embrioblastu - wewnętrznej grupy komórek, z której rozwijają się: —»■ zarodek, —» owodnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza organizmu

  biocenoza organizmu (-, biocenosis of organism); ewolucyjnie ukształtowany zespół drobnoustrojów w organizmie gospodarza (człowieka, zwierzęcia, rośliny}, utrzymujących się w stanie swoistej równowagi biologicznej. Tworzą ją symbionty i komensale. B. taka odgrywa dwojaką rolę: immunizuje organizm od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka

  idiarrhoea); jeden z objawów schorzeń przewodu pokarmowego. Polega na częstym (> 3 razy na dobę) oddawaniu stolca o rzadkiej konsystencji, ze zwiększoną zawartością (>200 ml/dobę) wody i elektrolitów. W zależności od patogenezy wyróżnia się b. osmotyczną, spowodowaną upośledzonym trawieniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza sztuczna

  artificial biocenosis}; w organizmie ludzkim: sztuczne wprowadzenie (przez lekarza} zastępczych bakterii po zniszczeniu lub znacznym zaburzeniu naturalnej biocenozy przewodu pokarmowego, np. po długotrwałej antybiotykoterapii. Zwykle podaje się preparat Lakcid lub kwaśne mleko. Obecnie dostępne są bakterie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry