Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka miażdżycowa

  (-, atheromatous plaąue); postać zmian miażdżycowych ściany naczyniowej, prowadzących do zwężenia światła naczynia. Składa się z czapeczki włóknistej, złożonej z komórek mięśni gładkich, oraz jądra lipidowego z komórkami zapalnymi (limfocyty, makrofagi, mastocyty). B.m. stabilne mają grubą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bradykardia

  [bradycardia); rzadkoskurcz: wolny rytm serca, poniżej 60/min. Przyczyny: 1) przewaga układu parasympatycznego, np. u sportowców, podczas pobudzenia nerwu błędnego, przez ucisk zatoki szyjnej;

  2) działanie leków (np. naparstnicy, beta--blokerów, amiodaronu); 3) zmiany niedokrwienne lub zwyrodnieniowe układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokowanie tarczycy

  (—, blockade of the thyroid); podawanie pacjentowi substancji, które powodują zmniejszone gromadzenie jodu promieniotwórczego w tarczycy. Ma na celu ochronę przed niepotrzebnym napromieniowaniem tarczycy podczas radioizotopowych badań innych narządów, wykonywanych przy użyciu radioaktywnego jodu lub technetu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bliznowiec

  (,keloidum, keloid); guz wyrastający z elementów tkanki łącznej skóry właściwej. Jest wynikiem braku równowagi między wytwarzaniem kolagenu a jego rozpuszczaniem w —> bliźnie. Rośnie poza brzeg pierwotnego uszkodzenia i może przybierać ogromne rozmiary. Powstaje u osób podatnych i składa się z grubych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędnik

  (ilabirinthus, labyrinth) (ryc. 11); główny element ucha wewnętrznego. Wyróżnia się b. kostny, składający się z centralnie położonego przedsionka, do którego z tyłu uchodzą 3 kanały półkoliste, leżące w prostopadłych do siebie płaszczyznach; łączy się on ze ślimakiem, w którym wyróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokada splotu ramiennego

  (-, brachiał plexus błock); wyłączenie przewodnictwa bodźców w zakresie nerwów zaopatrujących kończynę górną. Stosowana w celach leczniczych lub jako —> znieczulenie przewodowe. B.s.r. wykonuje się najczęściej z dostępu nad-obojczykowego, pachowego lub przez mięśnie pochyłe szyi. Identyfikację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bobomigi

  (-, baby sing language); komunikacja wi-zyjno-przestrzenna, proste gesty lub znaki migowe stopniowo wprowadzane świadomie do komunikacji z niemowlęciem od 6.-9. mż. przy okazji wykonania rutynowych czynności (gest głaskania piersi -będziemyjeść, gest przywołania - chodź). Znakom migowym musi zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok zatokowo-przedsionkowy

  Cbłock sino-atrialis, sino-atrial błock); postać —* bloku serca polegająca na upośledzeniu przewodzenia do przedsionka pobudzeń wytwarzanych w węźle zatoko-wo-przedsionkowym. Zablokowanie przewodzenia powoduje przerwy w pracy serca, stanowiące wielokrotność prawidłowych odstępów P-P w EKG. Przerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Borelioza

  (borreliosis); choroba z Lyme, wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi. Inwazyjna bakteria przenoszona jest na człowieka przez ukłucie zakaźnego kleszcza, w Polsce z rodzaju Ixod.es ricinus, bytującego w środowisku; w którym występują ssaki - ich żywiciele. Choroba przebiega etapami z okresami remisji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloki mózgu

  (-, principal functional units of bram); elementy współczesnego modelu funkcjonalnych połączeń między strukturami mózgu, które stanowią podstawę regulacji czynności psychicznych i znajdują potwierdzenie w badaniach ludzi zdrowych metodami neuroobrazowania. Model ten został opracowany przez neuropsychologa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 632

  praca w formacie txt

Do góry