Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba zawodowa

  (-, occupationał accident); choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub spowodowana sposobem wykonywania pracy. Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu ch.z. uwzględnia się wyłącznie choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba niedokrwienna serc

  Cmorbus ischaemicus cordis, ischaemic heart disease); choroba -wieńcowa; nazwa ogólna obejmująca zespoły kliniczne spowodowane niedostatecznym zaopatrzeniem mięśnia serca w tlen. Przyczyną ch.n.s. w ponad 90% przypadków jest —»■ miażdżyca tętnic wieńcowych prowadząca do zwężenia ich światła i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Grayesa-Basedowa

  Cmorbus Graves-Basedovi, Graves' disease); choroba o etiologii autoimmunologicznej, spowodowana zaburzeniem nadzoru immunologicznego prowadzącym do powstania zaburzeń hormonalnych, w których tarczyca odgrywa znaczącą, ale nie jedyną rolę (—> nadczynność tarczycy). Reakcja autoimmunologiczna skierowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  (:morbus Parkinson, parałysis agitans, Parkinson^ disease); drżączka poraźna; najczęstsza choroba zwyrodnieniowa mózgu, dotyczy układu pozapiramidowego z największymi zmianami w istocie czarnej oraz w miejscu sinawym. Zmiany te łączą się z niedoborem dopaminy, kwasu glutaminowego, kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Heinego-Medina

  (poliomyelitis anterior acuta, acute ante-rior poliomyelitis); nagminne porażenie dziecięce; choroba wirusowa ogólno-ustrojowa przebiegająca z ostrym zapaleniem rogów przednich rdzenia. Dawniej ch. H.-M. występowała epidemicznie w okresach letnio-jesiennych, głównie u małych dzieci. Po wprowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Raynauda

  (morbus Raynaud, Raynaud's disease); zaliczana do chorób układu autonomicznego. Objawy związane są z zaburzeniem regulacji naczyniowej; etiologia nieznana. Ch.R. wstępuje u młodych kobiet. Przebiega z napadami skurczów drobnych tętnic i żył w końcowych częściach ciała, zwłaszcza w symetrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Henocha-Schonleina

  Cpurpura anaphylactoides, Henoch-Schón-lein's purpura); zapalenie małych naczyń krwionośnych o nieznanej etiologii przebiegające z powikłaniami skórnymi i narządowymi. Najczęstsza niepłytkowa skaza krwotoczna u dzieci. Objawy kliniczne: charakterystyczna wysypka krwotoczna na pośladkach, kończynach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba refluksowa

  {jerlux esophagiiis, GERD - gastroesopha-geał reflux disease); schorzenie spowodowane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku z powodu niesprawności dolnego zwieracza przełyku, który w normalnych warunkach, przy prawidłowej kurczłiwości nie pozwala na cofanie się zawartości żołądka. Za główne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Littłe

  (paralysis infantum cerebralis, cerebral pał-sy); porażenie mózgowe dziecięce, zespół chorobowy w następstwie uszkodzenia układu nerwowego w okresie płodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym. Główne czynniki etiologiczne: infekcje i zatrucia wewnątrzmaciczne (różyczka, odra, toksoplazmoza, leki)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Recklinghausena

  {neurofibromatosis); nerwiakowłóknia-kowatość; choroba dziedziczna związana z zaburzeniem rozwoju wszystkich trzech listków zarodkowych, co prowadzi do powstania wad w układzie nerwowym, skórze, oczach, narządach trzew-nych i kośćcu. Objawy: gtizki podskórne, plamy kolom kawy z mlekiem na skórze całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry